Τα ελληνικά υποσκέλισαν τα γερμανικά στο διαγωνισμό προσλήψεων της ΕΕ!

Στον τελευταίο διαγωνισμό για γραμματείς που διοργανώνει η EPSO, η αρμόδια υπηρεσία για τις προσλήψεις σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς, τα ελληνικά για πρώτη φορά γίνονται μια από τις πέντε γλώσσες που οι υποψήφιοι σε διαγωνισμό της ΕΕ δήλωσαν ότι γνωρίζουν περισσότερο σε επίπεδο Β2 και άνω.

Στα ευρωπαϊκά όργανα μιλούν πλέον… περισσότερο την ελληνική γλώσσα, παρά τη γερμανική. Η ανεργία και το χαμηλό επίπεδο αμοιβών στην Ελλάδα και τον ευρωπαϊκό Νότο επηρεάζει και τις διαδικασίες της ΕΕ για την πρόσληψη νέων υπαλλήλων στα ευρωπαϊκά όργανα.

Έτσι, στον τελευταίο διαγωνισμό για γραμματείς που διοργανώνει η EPSO (European Personnel Selection Office – η αρμόδια υπηρεσία για τις προσλήψεις σε όλους τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς), τα ελληνικά θα είναι μια από τις 5 γλώσσες των εξετάσεων και η πρώτη επίσης που τα γερμανικά δεν είναι μία από αυτές.

Συγκεκριμένα, με βάση την ανακοίνωση της επεξεργασίας των δηλώσεων, οι πέντε γλώσσες που δηλώθηκαν περισσότερο με γνώση μεγαλύτερη από το επίπεδο Β2 είναι τα Αγγλικά (91,16%), τα Γαλλικά (56,82%), τα Ιταλικά (31,27%, τα Ισπανικά (26,22%) και τα Ελληνικά (με 13,58%) -αφήνοντας τρίτα τα Γερμανικά (με 9,99%).

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις προκηρύξεις των διαγωνισμών που διοργανώνει η EPSO «Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο επίσημες γλώσσες της ΕΕ, τη μία τουλάχιστον σε επίπεδο C1 (άριστη γνώση) και την άλλη τουλάχιστον σε επίπεδο Β2 (ικανοποιητική γνώση)».

Τα στοιχεία καταδεικνύουν την αυξανόμενη τάση αναζήτηση εργασίας στο εξωτερικό ιδιαίτερα των Ελλήνων, αλλά και συνολικότερα των Ευρωπαίων του Νότου, και αντίστοιχα την έλλειψη ενδιαφέροντος από την πλευρά των Βορείων. Χαρακτηριστικά τα Σουηδικά δηλώθηκαν από μόλις το 0,65% των συμμετεχόντων, ενώ τα Δανικά από το 0,25%.

Πηγή: http://www.skai.gr

Pin It on Pinterest