Τα αποτελέσματά των αρχαιρεσιών της «Ένωσης Εργατοϋπαλληλικού και Επιστημονικού Προσωπικού Εργαζομένων Δήμου Ρόδου»

Μετά τις αρχαιρεσίες του Σωματείου «Ένωση Εργατοϋπαλληλικού και Επιστημονικού Προσωπικού Εργαζομένων στο Δήμο και τις Δημοτικές Επιχειρήσεις του Δήμου Ρόδου» πρώην Καθαριότητας, που πραγματοποιήθηκαν στις 14 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη, στα γραφεία του Ε.Κ.Ρ στην οδό Στεφάνου Καζούλη 30, προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

Στο μητρώο του Σωματείου είναι 115 συνολικά εγγεγραμμένα και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη.

Βρέθηκαν 91 ψηφοδέλτια εκ των οποίων 85 έγκυρα, 6 άκυρα και 0 λευκά.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγονται οι :

 1. ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (έλαβε 77 σταυρούς)
 2. ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου (έλαβε 58 σταυρούς)
 3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Ιωάννη (έλαβε 46 σταυρούς)
 4. ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στεφάνου (έλαβε 46 σταυρούς)
 5. ΚΑΣΤΡΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δημητρίου (έλαβε 44 σταυρούς)
 6. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του Ιακώβου (έλαβε 40 σταυρούς)
 7. ΜΠΙΛΙΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Αριστοτέλη (έλαβε 34 σταυρούς)

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή εκλέγονται οι :

 1. ΑΠΕΡΙΟ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του Εττώρα-Ιακώβου (έλαβε 50 σταυρούς)
 2. ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Κυριάκου (έλαβε 48 σταυρούς)
 3. ΜΑΝΙΚΑΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Παντελή (έλαβε 37 σταυρούς)

Αντιπρόσωποι στο Ε.Κ.Ρ εκλέγονται οι :

 1. ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (έλαβε 71 σταυρούς)
 2. ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου (έλαβε 37 σταυρούς)
 3. ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΤΙΟΠΗ του Ιακώβου (έλαβε 31 σταυρούς)

Αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία εκλέγονται οι :

 1. ΝΤΕΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Παναγιώτη (έλαβε 66 σταυρούς)
 2. ΚΟΥΜΠΑΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου (έλαβε 24 σταυρούς)

Εντός 10 ημερών θα γίνει η Συγκρότηση σε Σώμα της νέας Διοίκησης του Σωματείου βάσει του άρθρου του καταστατικού που το προβλέπει.

Pin It on Pinterest

Share This