ΣΥΠΝΑΠΕΔ : Επιτέλους, οι βουλευτές της Δωδεκανήσου ας λύσουν ένα απλό διαδικαστικό πρόβλημα του τόπου μας


Στις 26/7/2016 με τον Ν.4407/2016 η κυβέρνηση αποφάσισε και διέταξε την εισαγωγή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής για τα μη αιρετά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου με καταστροφικές συνέπειες για τους υπαλλήλους της Π.Ν. Αιγαίου που υπηρετούν στην Ρόδο. Από τότε, 23 μήνες μετά, σχεδόν κάθε μήνα κάποιος υπουργός ή βουλευτής της κυβέρνησης, μας υπόσχεται την απαλοιφή του κριτηρίου αυτού.

Ατυχώς από ότι φαίνεται, η κυβέρνηση έχει σαν τακτική με τα λόγια να χτίζει ανώγια και κατώγια, ώστε να αρμενίζουμε με βάρκα την ελπίδα! Όμως πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Εάν η κυβέρνηση ενώ θέλει δεν … προλαβαίνει (πόσο πιθανό είναι άραγε αυτό;) τον λόγο έχουν πλέον οι βουλευτές της Δωδεκανήσου καθώς τα άρθρα 84-88 και 93-107 του Κανονισμού της Βουλής αναφέρουν «Τροπολογίες ή προσθήκες σε υπό ψήφιση νομοσχέδια και προτάσεις νόμου μπορούν να υποβάλουν τόσο οι Υπουργοί όσο και οι Βουλευτές». Άρα ο κάθε βουλευτής της Δωδεκανήσου ξεχωριστά ή όλοι μαζί, μπορούν να καταθέσουν τροπολογία του Ν. 4407/2016, Άρθρο 51 αφαιρώντας τις διαγραμμένες με κόκκινο λέξεις :

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4407/2016 (ΦΕΚ 134/τ.Α ́/27-7-2016)

Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και άλλες διατάξεις.

Άρθρο 51 Ρυθμίσεις θεμάτων ΥΠΕΣΔΑ

γ. Στο τέλος του στοιχείου αα’ της περίπτωσης α ́ της παρ. 3 του άρθρου 30 του Ν. 4369/2016 (Α ́ 33), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Προκειμένου για τους ΟΤΑ Β ́ βαθμού αποτελούνται από τρεις (3) μόνιμους υπαλλήλους και τους αναπληρωτές αυτών, που ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης, έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης, υπάγονται στην αρμοδιότητα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και υπηρετούν στην έδρα του. Αν ο αριθμός των υπηρετούντων στην έδρα του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δεν επαρκεί για την συγκρότησή του, ορίζονται υπάλληλοι που υπηρετούν εκτός, της έδρας του, που πληρούν τις προϋποθέσεις

Δυστυχώς υφιστάμεθα τις συνέπειες των σφαλμάτων κάποιων πολιτικών ταγών του τόπου μας που 10 χρόνια τώρα κατά συρροή, δεν τολμούν να αντιμετωπίσουν την συστηματική υποβάθμιση της Ρόδου και εν γένει της Δωδεκανήσου καταντώντας την συνειδητά επαρχείο της Σύρου.

Το δικαίωμα διαμαρτυρίας και αντίστασης απορρέει κατασφαλισμένο από το Σύνταγμα. Ως εργαζόμενοι και ως πολίτες της Δωδεκανήσου έχουμε πλέον πετάξει τα κλειδιά της υπομονής και της ανοχής. Δεν αρκούμαστε… στην ακαδημαϊκή θέαση των αυθαιρεσιών, των διακρίσεων, της αδιαφορίας, των απειλών, κ.λπ.

Κύριοι βουλευτές της Δωδεκανήσου

Επιτέλους καταθέστε εσείς τη δική σας πρόταση – τροπολογία για τη διόρθωση της προαναφερθείσας διάταξης με την απαλοιφή του κριτηρίου της υπηρεσίας στην έδρα της Περιφέρειας ως κριτηρίου επιλογής μη αιρετών μελών του Υπηρεσιακού, ή τουλάχιστον, δεδομένης της συνταγματικής πρόνοιας για ανάδειξη της νησιωτικότητας και στήριξης των νησιωτικών περιοχών με κάθε πρόσφορο μέσο όπως είναι η δημιουργία συνθηκών καλής λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών σε αυτές, την πρόνοια να μην ισχύει το κριτήριο αυτό στις νησιωτικές περιφέρειες.

Ακολουθεί σε παράρτημα το ιστορικό διατάξεων που διέπουν τη μέχρι τώρα συγκρότηση του Υ.Σ. (σελίδα 1)

Για τους εργαζόμενους της Περιφερειακής Ενότητας Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εκπρόσωποι τους :

  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣΠρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΠΝΑΠΕΔ
  • ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΛΑΔΟΓΕΝΗΣΑντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΠΝΑΠΕΔ
  • ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΡΗΣΓενικός Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΠΝΑΠΕΔ
  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΤΑΡΑΚΗΣΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΠΝΑΠΕΔ
  • ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΝΕΣΗΣΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΠΝΑΠΕΔ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣΜέλος Διοικητικού Συμβουλίου ΣΥΠΝΑΠΕΔ
  • ΜΙΧΑΗΛ ΛΥΡΙΣΤΗΣΜέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ – Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου της ΟΣΥΑΠΕ
  • ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥΜέλος του ΣΥΠΝΑΠΕΔ – Αιρετός εκπρόσωπος εργαζομένων στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο και στο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων της Π.Ν.Αι. – Πρόεδρος ΣΥΜΗΔΥΔ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια