Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών, του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ρόδου, από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Μια ακόμη παρέμβαση κλίμακας, για την ασφάλεια του οδικού δικτύου του νησιού. Υπεγράφη η σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού και της υλοποίησης από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, παρεμβάσεων κλίμακας που θα βελτιώσουν, θα εκσυγχρονίσουν και θα καταστήσουν ασφαλέστερο το οδικό δίκτυο του νησιού της Ρόδου, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος υπέγραψε εργολαβική σύμβαση με τον ανάδοχο του έργου «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού και φωτεινών σηματοδοτών, του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Ν. Ρόδου», συνολικού ύψους 215.000,02 €.

Ειδικότερα, όσον αφορά τον ηλεκτροφωτισμό του εθνικού και επαρχιακού δικτύου του νησιού της Ρόδου, προβλέπεται η συντήρηση και αντικατάσταση λαμπτήρων, ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, φωτιστικών και καλωδίων. Προβλέπεται επίσης και η καταγραφή του δικτύου οδοφωτισμού, με τυποποιημένη αρίθμηση των ιστών, που θα διευκολύνει στην παρακολούθηση και συντήρησή τους.

Όσον αφορά τη φωτεινή σηματοδότηση, προβλέπεται η συντήρηση των φωτεινών σηματοδοτών στους 26 κόμβους του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου και συγκεκριμένα, η αντικατάσταση λαμπτήρων (εκεί όπου δεν έχουν τοποθετηθεί λαμπτήρες τύπου LED) ηλεκτρικών εξαρτημάτων, βαφή ιστών, αντικατάσταση κατεστραμμένων ιστών, φωτιστικών και καλωδίων.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ολοκληρώσει το έργο εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Pin It on Pinterest

Share This