Πανελλήνιο Συνέδριο στη Ρόδο : «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες»

Το Εργαστήριο Μαθησιακής Τεχνολογίας και Διδακτικής Μηχανικής του Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, ανακοινώνουν τη διοργάνωση του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή με τίτλο: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», που θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Οκτωβρίου 2014 στις εγκαταστάσεις της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη Ρόδο.

Το εκπαιδευτικό υλικό διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Όλο και περισσότεροι ερευνητές διεθνώς -ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια- μελετούν αφενός την επίδραση της χρήσης του στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης καταγράφοντας απόψεις, στάσεις, τρόπους χρήσης και αποτελέσματα και αφετέρου τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του διερευνώντας τη λειτουργία του, τα όρια και τις δυνατότητες χρήσης του.

Τα αποτελέσματα των ερευνών συνηγορούν στο ότι το εκπαιδευτικό υλικό μπορεί, υπό ορισμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, να υποστηρίξει τόσο τη διδασκαλία και τη μάθηση των μαθητών -συμβάλλοντας στην οικοδόμηση της γνώσης και στην καλλιέργεια δεξιοτήτων και στάσεων- όσο και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Μέσω του Συνεδρίου με θέμα: «Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες», επιχειρείται η υποστήριξη και ανάπτυξη θέσεων και προτάσεων, ενώ παράλληλα δίνεται η ευκαιρία σε εκπαιδευτικούς, επιστήμονες και ερευνητές να προβάλουν τις απόψεις τους και να προτείνουν νέες ιδέες σε σχέση με το εκπαιδευτικό υλικό στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Το Συνέδριο αυτό στοχεύει τόσο στη βελτίωση της ποιότητας του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου όσο και στη διευκόλυνση της πρόσβασης των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας σε εκπαιδευτικό υλικό σύγχρονων ερευνών.

Παράλληλα, ανταποκρίνεται στην αναγκαιότητα για συνεχή και συστηματική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, αλλά και την εξοικείωσή τους με τη μεθοδολογία παραγωγής, χρήσης και αξιολόγησης του εκπαιδευτικού υλικού στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες.

Στο Συνέδριο έχει προσκληθεί και θα συμμετέχει ο Professeur Pierre Léna, Αστροφυσικός, μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών και Πρόεδρος του Εργαστηρίου La main à la pâte (http://www.fondation-lamap.org), Professeur émérite, Université Paris Diderot.

Το Εργαστήριο La main à la pâte, δημιουργήθηκε στο Σικάγο, με πρωτοβουλία του Νομπελίστα Φυσικής Leon Lederman και εισήλθε στη Γαλλία το 1996 με πρωτοβουλία του George Charpak (Βραβείο Νόμπελ Φυσικής) και στη συνέχεια των Pierre Léna και Yves Quéré, με την υποστήριξη της Γαλλικής Ακαδημίας των Επιστημών.

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να διδάξουν αποτελεσματικά τις Φυσικές Επιστήμες εφαρμόζοντας διερευνητικές διδακτικές προσεγγίσεις.

Pin It on Pinterest