Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου στις 22 Ιανουαρίου – Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

Την 22η Ιανουαρίου 2024, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρακαι ώρα 17.00,καλείστε να συμμετέχετε στην Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί Δια Ζώσης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 67 του Ν.3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το Άρθρο 74 του Ν.4555/2018, της εγκύκλιου του ΥΠ.ΕΣ. 375/39167/02-06-2022 περί λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου και του άρθρου 6 του Ν. 5056/2023, για συζήτηση και λήψη απόφασης των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας ∆ιάταξης:

 1. Εκλογή εκπροσώπων Δήμου Ρόδου στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου (Π.Ε.Δ).
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου N.Π.Δ.Δ με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου». (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).
 4. Ορισμός Εκπροσώπων για την Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ Α.Ε. και το Δ.Σ. της Εταιρείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).
 5. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Ρόδου, στη Γενική Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Κ.Ε.Κ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Άννα Παρασκευοπούλου).
 6. Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Συμπαραστάτη του Δημότη και της επιχείρησης. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης).
 1. Αίτημα προσδιορισμού χρηματοδοτούμενων και μη δαπανών για τα προγράμματα της Δ/νσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας (Eισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Θωμάς Σωτρίλλης).
 2. Ορισμός μελών Επιτροπής εκτίμησης και καταλληλόλητας ακινήτων και κινητών πραγμάτων προς μίσθωση, εκμίσθωση, αγορά, και εκποίηση καθώς και παραλαβής και παράδοσης ακινήτων για το έτος 2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 3. Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2461Δ Γαιών Γενναδίου, στην παλαιά χάραξη της Επαρχιακής οδού 1 Πυλώνα-Λάρδο-Γεννάδι-Λαχανιά-Αγ.Παύλο-Κατταβιά ιδιοκτησίας Αριστείδη Κατσογριδάκη για χρήση κατοικίας. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 4. Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 3381-Α Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Μαλωνά Ιωάννας για χρήση κατοικιών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 5. Έγκριση μελέτης «Εισόδου – εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 2747-Α Γαιών Αφάντου, σε κυρία κοινοτική οδό (ΦΕΚ 207/ΑΑΠ/2-6-2008) που συνδέει τους οικισμούς Αφάντου-Κολύμπια, ιδιοκτησίας Ποντίκα Παναγιώτη για χρήση κατοικιών. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 6. Παραχώρηση αίθουσας Α΄ ορόφου του δημοτικού ακινήτου όπου στεγάζεται η Δ.Ε.Υ.Α.Ρ Κρεμαστής για χρήση του Συλλόγου «ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 7. Μίσθωση ακινήτου ΝΠΔΔ για στέγαση Παιδικού Σταθμού Φαληρακίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ρόδου για την Τροποποίηση και Κωδικοποίηση της Α) Της υπ. αρ. 23079/13-06-2003 σύμβασης παραχώρησης της συμβολαιογράφου Ρόδου κ. Α. Ηρακλείδου-Περίδου, Β) Της υπ΄αρ. 13/09/2006 μισθωτικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ροδίων και της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.», Γ) Της από 19/03/2013 τριμερής σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Δήμου Ρόδου και της εταιρείας «ΜΑΡΙΝΕΣ ΡΟΔΟΥ Α.Ε.» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 9. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 10. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σταύρος Τσούβαλης).
 11. Έγκριση αποτελεσμάτων αιτήσεων εγγραφής βρεφών και νηπίων στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς και παιδιών στα ΚΔΑΠ της Δ/νσης Προσχολικής Αγωγής και Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ρόδου, για το παιδαγωγικό έτος 2023-2024. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μενεγάκης).
 12. Μεταφορά λειτουργίας του Στ΄Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ροδιακής Έπαυλης λόγω επισκευής – συντήρησης, των εγγεγραμμένων νηπίων και του προσωπικού στον Α΄ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Αγίου Νικολάου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Μενεγάκης).
 13. Ορισμός Επιτροπής χαρακτηρισμού παράλιων χώρων ως πολυσύχναστων ακτών Δήμου Ρόδου για την θερινή περίοδο 2024. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Μητσού).
 14. Εξουσιοδότηση υπογραφής κάθε Πρόσθετης Πράξης στην υπ’ αρ. 2162/3-10-2022 Δανειακή Σύμβαση για το υποέργο «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Ρόδου» του έργου με τον τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης Δήμου Ρόδου και Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων Δημοτικής Επιχείρησης Συγκοινωνιών ΡΟΔΑ». (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας Δήμου Ρόδου κ. Άννα Παρασκευοπούλου).
 15. Ορισμός νέων εκκαθαριστών στην Δημοτική Εταιρεία «ΡΟΔΩΝ Α.Ε.». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς).
 16. Ορισμός εκπροσώπου στην Τακτική Γενική Συνέλευση «Δ.Ε.Ρ.Μ.Α.Ε.», για την χρήση του έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Κωνσταντίνος Χαλκιάς).

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Κυριάκος Β. Κασάπης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Ι

Δήμαρχος Ρόδου Αλέξανδρος Βασίλειος ΚΟΛΙΑΔΗΣ του Αναστασίου
Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού: « ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΔΟ»
Αντώνιος ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ του ΒασιλείουΕπικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού: «ΑΡΧΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ για το νησί μας»
Νικόλαος ΓΕΡΟΝΙΚΟΛΑΣτου Ιακώβου


Επικεφαλής του Επιλαχόντα Συνδυασμού: «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΡΟΔΟΥ»
Καλετός (Τάκης) ΠΟΤΣΟΣ του Κωνσταντίνου
Ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι :
Ευάγγελος ΚΑΤΣΟΓΡΙΔΑΚΗΣ του Γεωργίου
Ευάγγελος ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ του Ιωάννη

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

01. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΡΟΔΟΥ
καλοπητασ Τσαμπίκος – Βάιος του Νικολάου Σωτρίλλης Θωμάς του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤσούλΛος Νικόλαος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Καρατζιάς Δημήτριος του ΣΑΒΒΑ Λάμπης Χρυσοβαλάντης του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Χαλκιάς Κωνσταντίνος του ΙΩΑΝΝΗ Τσούβαλης Σταύρος του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ Βαγιανάκης Βασίλειος του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Τόππος Γεώργιος του ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ Μητσού Ιωάννης του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Παπαστεργής Στέργος του ΛΟΥΚΑ Μανουσάκης Ευστάθιος του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ Τηλέμαχος του ΙΩΑΝΝΗ ΔΡΑΚΟΣ Στέφανος του ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΡΙΚΗΣ Ευστράτιος του ΙΩΑΝΝΗ ζαΝεττουλλησ Δημήτριος του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
02. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ
Βαρέλης Γεώργιος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Κιαχαγιά-Μαγιόγλου Τσαμπίκα του ΣΥΜΕΩΝ Σαρικάς Εμμανουήλ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
03. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΑΒΥΡΟΥ
Μενεγάκης Κωνσταντίνος του ΣΥΜΕΩΝ

04. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΦΑΝΤΟΥ
Καραγιάννη Αικατερίνη του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Παυλούς Γεώργιος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ Σπανός-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Αναστάσιος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
05. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΑΛΥΣΟΥ
Στάγκα Στεφανία του ΣΤΕΡΓΟΥ Κόγγος Ανδρέας του ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ Κασάπης Κυριάκος του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Τσίκκης Δημήτριος του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
06. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Βαγιανός Σωτήριος του ΙΠΠΟΚΡΑΤΗ Πλύγκος Μιχαήλ – Δημήτριος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ Φλεβάρης Ιωάννης του ΣΤΕΡΓΟΥ
07. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟΥ
Θωμάτος Μιχαήλ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
08. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΛΙΝΔΙΩΝ
Παυλακίδης Νικόλαος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
09. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ
Κώστας Θωμάς του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
10. ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΩΝ
Παπαγεωργίου Σαββίνα του ΕΥΓΕΝΙΟΥ Πάττας Γεώργιος του ΙΟΡΔΑΝΗ Κορδίνας Μιχαήλ του ΕΥΓΕΝΙΟΥ Στάμος Αθανάσιος του ΠΕΤΡΟΥ Αφεντούλης Ιωάννης του ΣΤΑΥΡΟΥ

Pin It on Pinterest