Συνδιάσκεψη UMF (UNIMED Finance) στη Ρόδο 10 & 11 Ιουνίου

Η Συνδιάσκεψη της UNI Med Finance, στην οποία συμμετέχουν 30 υψηλά συνδικαλιστικά στελέχη του τραπεζικού και ασφαλιστικού κλάδου των ευρωμεσογειακών χωρών, πραγματοποιείται στη Ρόδο στις 10 & 11 Ιουνίου 2019.

Η UNIMED Finance, αποτελεί μέρος της UNI Europa Finance, κλαδικό τμήμα της UNI, οργάνωσης που εκπροσωπεί τους εργαζόμενους στον χρηματοοικονομικό τομέα σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στην συνδιάσκεψη συμμετέχει η ΟΤΟΕ, με επικεφαλής τον Πρόεδρος Σταύρο Κούκο, ο επικεφαλής της UNI Finance και εκπρόσωποι συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου από την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Τουρκία και την Μάλτα. Η συνδιάσκεψη διοργανώνεται μία φορά τον χρόνο εκ περιτροπής στις χώρες που συμμετέχουν. Για το 2019, αποφασίστηκε να φιλοξενηθεί στη Ρόδο.

Η συνδιάσκεψη πραγματοποιείται σε δύσκολη περίοδο για τον χρηματοοικονομικό κλάδο και τα θέματα, που θα συζητηθούν, αφορούν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανώσεις με τις νέες διαδικασίες που προκύπτουν από την ψηφιοποίηση. Επίσης θα συζητηθεί η ατζέντα ενόψει της Παγκόσμιας Συνδιάσκεψης του Κλάδου UNI Finance, που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο 2019 στην Ισπανία.

Συν.: Πρόγραμμα

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΤΟΕ

Συνδιάσκεψη UNIMED Finance

10 & 11 Ιουνίου 2019

RODOS PALACE HOTEL, Ρόδος

Δευτέρα, 10 Ιουνίου

10:00-12.00 Πρωινή συνεδρίαση

  1. Έναρξη – Καλωσόρισμα :

Σταύρος Κούκος, Πρόεδρος OTOE

Σάββας Χατζησάββας, – Πρόεδρος ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ

  1. Έγκριση ημερήσιας Διάταξης

  1. Ενημέρωση από την UNI Finance

α) Ενημέρωση για τις δραστηριότητες της UNI Finance από τον επικεφαλής του Τμήματος UNI Finance συν. Angelo Di Cristo

β) Ερωτήσεις & Συζήτηση

  1. Απολογισμός δράσης UNIMED Finance

α) Απολογισμός Προέδρου

β) Απολογισμός Γενικού Γραμματέα

γ) Απολογισμός από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής

13:00-14.00 Γεύμα

14:00-18.00 Απογευματινή συνεδρίαση

  1. 5η Παγκόσμια Συνδιάσκεψη UNI Finance, Torremolinos, Ισπανία, 23-24 Οκτωβρίου 2019

α) Στρατηγικές προτεραιότητες της UNI Finance

β) Η συνεισφορά της UNIMED Finance στη Συνδιάσκεψη: πως θα οικοδομήσουμε επιτυχή και ουσιαστική συμμετοχή

γ) Ερωτήσεις & Συζήτηση

δ) Συμφωνία για τις υποψηφιότητες από την Ζώνη ΙΙΙ

  1. Ενημέρωση για τις τελευταίες εθνικές εξελίξεις στον Χρηματοπιστωτικό κλάδο

α) Σύντομες αναφορές από την κάθε χώρα της Ζώνης ΙΙΙ (ένας ομιλητής ανά χώρα και/ή κλάδο)

β) Ερωτήσεις & Συζήτηση

20:30 Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για δείπνο στην παλιά πόλη

Τρίτη 11 Ιουνίου 2019

09:30-13.00

  1. UNIΜED Finance 2019-2022

α) Εισαγωγή για τα νέα ενδεχόμενα σενάρια δράσης της UMF για την επόμενη τριετία

β) Συζήτηση και έγκριση κατευθυντήριων γραμμών UMF

γ) Εκλογή Νέου Προέδρου και Εκτελεστικής Επιτροπής UMF

  1. Συνδιάσκεψη – Ολομέλεια UMF 2020

α) Λεπτομέρειες για ημερομηνία, τόπο και θέματα

β) Εκλογή δεύτερου Αντιπροέδρου

  1. Άλλες εργασίες