Συνάντηση εργασίας του Προέδρου Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου με την παράταξη «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών – Τμήμα Δωδεκανήσου»

Συνάντηση εργασίας του Προέδρου Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου με την παράταξη «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών – Τμήμα Δωδεκανήσου», πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες, στην έδρα της Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου στην οδό Αυστραλίας 88 στη Ρόδο, στα πλαίσια των επαφών της Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Δωδεκανήσου.

Την παράταξη «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών – Τμήμα Δωδεκανήσου» ο επικεφαλής της κ. Αντώνιος Γιαννικουρής και τα μέλη της κ.κ. Γεώργιος Σάββενας, Ανδρέας Γιαννακόπουλος, Γεώργιος – Νικόλαος Λάκουρας, Παναγιώτης Θαρρενός, Μιχαήλ Κουτσούκος, Ναπολέων Παπαδάκης και Σταύρος Οθείτης.

Η συνάντηση διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα και συζητήθηκαν τεχνικά θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, όσο και γενικότερου ενδιαφέροντος θέματα που απασχολούν τους Διπλωματούχους Μηχανικούς (φορολογικά, ασφαλιστικά κτλ.). Τον λόγο έλαβαν διαδοχικά όλοι οι παρευρισκόμενοι, με μία πρώτη τοποθέτηση επί των ανάλογων επαγγελματικών – τεχνικών θεμάτων της ειδικότητάς τους.

Ο Πρόεδρος της Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου ευχαρίστησε τον επικεφαλής και τα στελέχη της παράταξης Δ.Κ.Μ. και πρότεινε την θεσμοθέτηση τακτικών μηνιαίων συναντήσεων, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση των κομματικών οργάνων για τα τεχνικά θέματα και προβλήματα της Δωδεκανήσου, με σκοπό την ανάδειξή τους και την κατά περίπτωση πρόταση τεχνικών λύσεων με θεσμικές παρεμβάσεις τόσο σε τοπικό, όσο και σε κεντρικό επίπεδο για την αντιμετώπισή τους.

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της Δ.Κ.Μ. κ. Αντώνιος Γιαννικουρής, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για την γόνιμη συνεργασία, κατέστησε σαφές ότι η Δ.Κ.Μ. ως φιλελεύθερη δημοκρατική παράταξη των μηχανικών της Δωδεκανήσου μπορεί και πρέπει να αποτελέσει τον τεχνικό σύμβουλο της Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου, ενώ παράλληλα αποδέχθηκε την πρόταση του Προέδρου της Ν.Ο.Δ.Ε. Δωδεκανήσου για τακτική συνεργασία και έθεσε στη διάθεσή της, το έμπειρο στελεχιακό δυναμικό της Δ.Κ.Μ. Δωδεκανήσου.

Pin It on Pinterest

Share This