Συνάντηση εργασίας Δήμου Ρόδου με ΕΠΙΣΕΥ στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ευρωπαϊκού έργου IN-PREP

Την Τετάρτη 20.11 πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας, στη αίθουσα εθιμοτυπίας του Δημαρχείου της Ρόδου, μετά από πρόσκληση της νέας Δημοτικής Αρχής, με θέμα την αποτίμηση και μελλοντικό σχεδιασμό των δραστηριοτήτων, βάση της επί μέρους ευθύνης των εμπλεκομένων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου INPREP (https://www.in-prep.eu/ ) , στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Ρόδου ως τελικός χρήστης.

Το Έργο υλοποιείται από 20 εταίρους από 7 Ευρωπαϊκές χώρες, συντονίζεται από το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ, https://www.iccs.gr/) και παρέχει καινοτόμα εργαλεία και νέες μεθόδους με σκοπό την βελτίωση της εκπαίδευσης, της δημιουργίας σεναρίων και τον σχεδιασμό απόκρισης με συνεργατικό τρόπο μεταξύ των διαφορετικών οργανισμών Πολιτικής Προστασίας.

Στην συνάντηση συμμετείχαν οι κ. Ευάγγελος Σδόγγος, Υπεύθυνος Ερευνητικής Ομάδας (Διαχείριση Κρίσεων και Ασφάλεια) στο ΕΠΙΣΕΥ-ΕΜΠ, ο οποίος συντονίζει το Έργο και από πλευράς Δήμου Ρόδου, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας κ. Νεκτάριος Φλοσκάκης, ο Σύμβουλος επί Θεμάτων Πολιτικής Προστασίας κ. Μιχαήλ Μαντικός παρουσία του προσωπικού του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Ηλία Αργύρη (Προϊστάμενος) και κ. Μοράρη Μανώλη, καθώς και η συνεργάτιδα κυρία Έφη Μακρή.

Κατά τη συζήτηση, όπως διαπιστώθηκε από την νέα δημοτική αρχή, υπάρχει καθυστέρηση στην υλοποίηση μέρους των απαιτούμενων δράσεων με ευθύνη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, ενώ ζητήθηκε από τον κ. Μιχαήλ Μαντικό η περαιτέρω , δωρεάν διάθεση λογισμικού και εξοπλισμού για την υποστήριξη του Δήμου στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Ο κύριος Ευάγγελος Σδόγγος, ανταποκρινόμενος στο αίτημά αυτό, δήλωσε ότι το από πλευράς ΕΠΙΣΕΥ θα διατεθεί δωρεάν για χρονικό διάστημα 2 ετών, το Λογισμικό Triage Application μαζί με την απαιτούμενη βάση πληροφοριών, οδηγίες χρήσεις ,εκπαίδευση και σαράντα ειδικά βραχιολάκια για την υποστήριξή του. Το υπόψη λογισμικό αποτελεί εφαρμογή με την οποία διευκολύνεται η διαδικασία επιλογής μεγάλου αριθμού θυμάτων που χρήζουν επείγουσας ιατρικής περίθαλψης. Παράλληλα, θα διατεθεί δωρεάν, πάλι για χρονικό διάστημα 2 έτώνετών, το λογισμικό EX PATRIOT APP, οδηγίες χρήσεις, εκπαίδευση και η συνεργασία για την περεταίρω ανάπτυξή του, σύμφωνα με το οποίο οι επισκέπτες του νησιού θα εγγράφονται με τη βοήθεια του σε βάση δεδομένων – διασφαλισμένων των προσωπικών τους δεδομένων σύμφωνα με το GDPR – προκειμένου να είναι ενήμερες ανά πάσα στιγμή όλες οι υπεύθυνες αρχές (συμπεριλαμβανομένου του Δήμου αλλά και των λοιπών οργανισμών Πολιτικής Προστασίας) για την κατάσταση των επισκεπτών σε περίπτωση εκτάκτων αναγκών και να προβαίνουν στις απαραίτητες ενέργειας διασφάλισης της Πολιτικής Προστασίας.

Κλείνοντας τη συνάντηση ο κ. Αντιδήμαρχος, έδωσε οδηγίες στους εμπλεκόμενους υπαλλήλους και ζήτησε την υποδειγματική υλοποίηση των υποχρεώσεων του Δήμου, αυστηρά εντός της διατιθέμενης χρηματοδότησης από το πρόγραμμα.

Pin It on Pinterest

Share This