Συμμετοχή εκπαιδευτικών του Εσπερινού Γυμνασίου Ρόδου σε
επιμορφωτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο προγράμματος
Erasmus+

Ομάδα εκπαιδευτικών του Εσπερινού Γυμνασίου Ρόδου παρακολούθησαν εξειδικευμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με θέμα «Δημιουργικές μέθοδοι διδασκαλίας για προώθηση της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης» στην Τενερίφη της Ισπανίας στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ και πιο συγκεκριμένα της δράσης KA122-SCH βραχυπρόθεσμα έργα κινητικότητας μαθητών και προσωπικού σχολικών εκπαιδευτικών μονάδων.

Η συμμετοχή των εκπαιδευτικών ήταν εθελοντική και η επιλογή τους έγινε από το Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου. Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν από ειδικούς για τη συμπεριληπτική εκπαίδευση αλλά και πως να εφαρμόζουν διάφορες μεθόδους ενεργητικής μάθησης προκειμένου να προωθήσουν την ένταξη, την ανεκτικότητα, την πολυμορφία και την κριτική σκέψη. Συμμετείχαν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που στοχεύουν σε αύξηση των κινήτρων, της δημιουργικότητας, της εμπλοκής και της αίσθησης της κοινότητας, ανεξάρτητα από το πολιτιστικό, εθνικό, κοινωνικό και οικονομικό υπόβαθρο ή το εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών.

Οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν ώστε να:

– Αναγνωρίζουν διάφορους τύπους μειονεκτούντων και ευάλωτων μαθητών και να συναισθανθούν τις ανάγκες τους

– Γνωρίζουν τις συνέπειες της περιθωριοποίησης, της απομόνωσης, της μάθησης σε ξένη γλώσσα και σε ξένο τόπο και να ενεργήσουν ανάλογα

– Εφαρμόσουν μεθόδους που αυξάνουν τα κίνητρα και την συμμετοχή ώστε οι μαθητές να είναι ενεργοί και να συνεργάζονται

– Προωθούν τη δημιουργικότητα ξεπερνώντας τα εμπόδια της γλώσσας

– Προωθούν τη διαφορετικότητα και την πολυπολιτισμικότητα

Με την επιστροφή στη Ρόδο οι εκπαιδευτικοί μετέφεραν τις εμπειρίες τους στο Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν πρακτικές που θα ενισχύσουν την συμπεριληπτική εκπαίδευση στο Εσπερινό Γυμνάσιο Ρόδου.

Η επιμόρφωση υλοποιήθηκε χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους ίδιους καθώς το σύνολο των εξόδων καλύφθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+. Είχε ως στόχο την επαγγελματική τους εξέλιξη, τη βελτίωση του έργου που προσφέρουν στο σχολείο και κατ’ επέκταση την αναβάθμιση του έργου που προσφέρει το σχολείο στην τοπική κοινότητα.

Pin It on Pinterest

Share This