Συλλυπητήριο μήνυμα του Δημοτικού Συβουλίου Ρόδου

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ρόδου, μετά το θλιβερό άγγελμα του θανάτου του συμπολίτη μας, καταξιωμένου Λογιστή, ο οποίος διετέλεσεκαι Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ρόδου, επί Δημαρχίας Δημητρίου Βενετοκλή, τα έτη 1979 -1982 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ (ΤΑΚΗΣ)

Σήμερα 23η 05 2022 εκτάκτως

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση έκδοσης του κατωτέρω ψηφίσματος :

Ψ Η Φ Ι Σ Μ Α

  1. Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια του Δημάρχου κ.Αντώνη Β. Καμπουράκη και του Δημοτικού Συμβουλίου στην οικογένεια του εκλιπόντος.
  2. Να δημοσιευθεί το παρόν στον Τοπικό Τύπο.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου

Μιχαήλ Β.Σοκορέλος

Pin It on Pinterest

Share This