Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου – Πρόεδρος ο Τσέρκης

Μετά την επικύρωση των Αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου της 21ης Οκτωβρίου 2018
με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 72954/30.11.2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ιατρικού Συλλόγου Ρόδου κατά την 1η συνεδρίασή του
στις 04 Δεκεμβρίου 2018 συγκροτήθηκε σε Σώμα με την παρακάτω σύνθεση:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσέρκης Ηλίας

Παθολόγος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’

Μαντάς Χρήστος

Γενικός Ιατρός

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’

Κλωνάρης Μάριος

Ορθοπεδικός

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Βολονάκης Μιχαήλ

Πνευμονολόγος- Φυματιολόγος

ΤΑΜΙΑΣ

Γεωργανάς Μάριος

Ακτινοδιαγνώστης -Επεμβατικός Ακτινολόγος

ΜΕΛΗ

Δράκου Γεώργιος

Πνευμονολόγος – Φυματιολόγος

Κοιλιάς Στυλιανός

Καρδιολόγος

Λαζαράτος Σπυρίδωνας

Γαστρεντερολόγος

Μυροφόρου Ιωάννης

Γενικός Ιατρός

Οικονόμου Νικόλαος

Γενικός Ιατρός

Χατζημαργαρίτης Κλεάνθης

Χειρουργός