Συγκέντρωση τροφίμων για την Κιβωτό του Κόσμου απο το Εκπολιτιστικό Σωματείο Λαϊκών Χορών