Αν μια ευκαιρία χαθεί, μπορείτε να δημιουργήσετε την επόμενη ! Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου

Πάντα υπάρχει δεύτερη ευκαιρία!
Αν μια ευκαιρία χαθεί, μπορείτε να δημιουργήσετε την επόμενη.
Με το σύνθημα: «Έχεις μια δεύτερη Ευκαιρία. Μην χάνεις χρόνο!» το τμήμα Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Ρόδου σε συνεργασία με την ομάδα έρευνας «Νέα και Ψηφιακά Μέσα στην Εκπαίδευση και Γραμματισμός στα Μέσα» του εργαστηρίου «Ψυχολογίας, Παιδαγωγικών Ερευνών και Μέσων στην Εκπαίδευση», Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου και το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου ξεκινούν μια προσπάθεια ενίσχυσης της ενημέρωσης του κοινού, προκειμένου να γνωρίσει και αν μπορεί να φοιτήσει στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Ρόδου.
Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας παρέχουν τη δυνατότητα σε ενήλικες, 18 ετών και άνω, που δεν έχουν ολοκληρώσει την εννιάχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να αποκτήσουν τίτλο ισότιμο με το απολυτήριο του Γυμνασίου. Η διάρκεια της φοίτησης είναι 18 μήνες (δύο σχολικά έτη) και οι ώρες διδασκαλίας 25 την εβδομάδα. Τα μαθήματα γίνονται απογευματινές ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή στο 7ο Γυμνάσιο πόλεως Ρόδου.
Το πρόγραμμα των ΣΔΕ στηρίζεται σε τρεις βασικές αρχές:
1. ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα που προσαρμόζεται στις ικανότητες και στις ανάγκες των εκπαιδευομένων εξασφαλίζοντας έτσι την ενεργό συμμετοχή τους
2. υποστήριξή τους σε όλους τους τομείς όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες
3. εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβουλευτικές υπηρεσίες που είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στην πολυπλοκότητα των καθηκόντων τα οποία αναλαμβάνουν
Ο κ. Στέργος Παρδαλός, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Δια βίου Μάθησης, Νεολαίας και Αθλητισμού γνωρίζοντας ότι η έκταση του φαινομένου της διαρροής από την 9χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση στο νησί αφορά το ένα τέταρτο του συνόλου του πληθυσμού 15 ετών και άνω με αυξητικές τάσεις και πιστεύοντας ότι σε καιρούς οικονομικής κρίσης η επένδυση στη μάθηση είναι ο δρόμος που θα καταπολεμήσει τον κοινωνικό αποκλεισμό, θα προσφέρει ίσες ευκαιρίες και θα οδηγήσει σε νέες δυνατότητες το ανθρώπινο δυναμικό, ζητά από τα τοπικά ΜΜΕ, ως κοινωνικοί χορηγοί, να προβάλλουν το τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτάκι, προκειμένου ο κόσμος να ενημερωθεί για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας.

Pin It on Pinterest