Χορήγηση στρεμματικής ενίσχυσης για τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών περιόδου 2015

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια του προγράμματος στήριξης των Μικρών Νησιών του Αιγαίου Πελάγους χορηγείται στρεμματική ενίσχυση για τη στήριξη των καλλιεργητών των εσπεριδοειδών. Η ενίσχυση αυτή αφορά τους καλλιεργητές εσπεριδοειδών ανεξαρτήτως ιδιότητας και επαγγέλματος και εισοδημάτων, για την κάλυψη μέρους του κόστους της καλλιέργειας αυτής.

Η συνολική επιδοτούμενη καλλιεργούμενη έκταση ανά δικαιούχο πρέπει:

1. να είναι τουλάχιστον ένα (1) στρέμμα,

2. να έχει ελάχιστη έκταση ανά αγροτεμάχιο μισό (0,5) στρέμμα.

3. να έχει ελάχιστο αριθμό είκοσι (20) δένδρα ανά στρέμμα.

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2015.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας – Τμήμα Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής στη Ρόδο τηλ. 2241364917, καθώς και στα Τμήματα Αγροτικής Οικονομίας Κω και Καρπάθου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.