Στο στόχαστρο της εφορίας τα ακίνητα στο Airbnb- Τι θα πληρώσουν όσοι νοικιάζουν

Στο στόχαστρο της εφορίας μπαίνουν τα ακίνητα που μισθώνονται βραχυρόθεσμα και στο Airbnb.

Σε αυτό πλέον στοχεύει και η Εφορία, προκειμένου να μπορέσει το κράτος να εισπράξει από τους ιδιοκτήτες ακινήτων, οι οποίοι τα διαθέτουν ως τουριστικά καταλύματα μέσω Airbnb. Οι τελευταίοι, ανάλογα μα τε έσοδα που έχουν, θα κληθούν να βάλουν και το χέρι βαθιά στην τσέπη

Σύμφωνα με τα στοιχεία υπάρχουν 50.000 ακίνητα που δηλώθηκαν πρόσφατα στο ηλεκτρονικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και αναμένεται να μπουν σε φορολογικό κλοιό.

Οι συντελεστές

15% για το εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ.
35% για το εισόδημα από 12.001 ευρώ έως 35.000 και
45% για το εισόδημα από 35.001 ευρώ και πάνω.

Αν στη  μίσθωση παρέχονται και άλλες υπηρεσίες εκτός της παροχής κλινοσκεπασμάτων (π.χ. υπηρεσίες καθαρισμού, παροχή φαγητού κ.λπ.), τότε το εισόδημα λογίζεται ως εισόδημα από ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και φορολογείται ως εξής:

Για το εισόδημα μέχρι 20.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής 22%.
Για το εισόδημα από 20.001 ευρώ έως 30.000 εφαρμόζεται συντελεστής 29%.
Για το εισόδημα από 30.001 ευρώ έως 40.000 εφαρμόζεται συντελεστής 37% και
Για το εισόδημα από 40.001 ευρώ και πάνω εφαρμόζεται συντελεστής 45%.

Στην περίπτωση που  το εισόδημα υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ τότε επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με κλιμακωτούς συντελεστές από 2,2% έως 10%.