Πολιτική στήριξη στον Γιώργο Υψηλάντη απο τους Οικολόγους Πράσινους

Πολιτική στήριξη στην παράταξη ‘Ρόδος Πορεία Ανατροπής’ και το Γιώργο Υψηλάντη

Ο υποψήφιος Δήμαρχος Ρόδου Γιώργος Υψηλάντης συναντήθηκε τη Δευτέρα 24/03/2014 για δεύτερη φορά με αντιπροσωπεία της Πολιτικής Κίνησης Δωδεκανήσου των Οικολόγων Πράσινων. Όπως και την πρώτη φορά, συζητήθηκαν επί μακρόν οι προϋποθέσεις για την πολιτική στήριξη της παράταξης του Γιώργου Υψηλάντη στη διεκδίκηση του Δήμου Ρόδου.

Συμφωνήθηκε να δοθεί η στήριξη αυτή αφού συναποφασίστηκε ένα πλαίσιο αρχών, συνθηκών και προϋποθέσεων. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκαν τα εξής:

1/. Στερεά Απόβλητα. Η διαχείριση των στερεών αποβλήτων θα πρέπει να γίνει με ένα ολοκληρωμένο και αειφορικό τρόπο. Δίνεται μεγάλο βάρος στις προσπάθειες μείωσης, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και κομποστοποίησης με διαλογή των απορριμμάτων στην πηγή σε 4 ρεύματα. Εκτός από τα αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) η ανακύκλωση θα προχωρήσει και στα υπόλοιπα στερεά απόβλητα όπως τα απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων (μπάζα), τα ορυκτέλαια και τις συσκευασίες τους, τα οχήματα στο τέλος κύκλου ζωής (ΟΤΚΖ), τα ελαστικά, τους συσσωρευτές και τις υπόλοιπες μπαταρίες, τα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά απόβλητα καθώς και τους λαμπτήρες, τα πλαστικά θερμοκηπίων και τις συσκευασίες των γεωργικών φαρμάκων και τη λυματολάσπη. Βάρος θα δοθεί στην επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των στερεών αποβλήτων.

2/. Η επάρκεια και η ποιότητα του πόσιμου νερού. Πρέπει να εξασφαλιστεί η επάρκεια και η υψηλή ποιότητα πόσιμου νερού όχι μόνο για εμάς αλλά και για τις επόμενες γενιές. Θα πρέπει υπάρξει εξοικονόμηση του νερού σε όλες τις ανθρώπινες δραστηριότητες, έλεγχος των παράνομων γεωτρήσεων και ολοκλήρωση του έργου του φράγματος του Γαδουρά. Και οι δύο πλευρές είναι κατά της ιδιωτικοποίησης των υδάτινων πόρων και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων αφού βλέπουν το νερό ως δημόσιο αγαθό και όχι ως εμπόρευμα.

3/. Βελτίωση της γενικής εμφάνισης της πόλης και των οικισμών και επίλυση του κυκλοφοριακού ζητήματος. Συμφωνήθηκε ότι όλοι οι πολίτες δικαιούνται να απολαμβάνουν τη ζωή στον τόπο που ζούνε και να μπορούν άσχετα από ηλικία, ικανότητες και φυσική κατάσταση να μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα και χωρίς περιορισμούς σε καθαρό περιβάλλον. Και οι δύο πλευρές πιστεύουν στην ύπαρξη ελεύθερων χώρων, ραμπών για ΑΜΕΑ, ποδηλατοδρόμων και οτιδήποτε άλλο βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών και τη βιώσιμη κινητικότητα μέσα στις πόλεις και τους οικισμούς.

4/. Καταγραφή και προστασία της δημοτικής περιουσίας και ιδιαίτερα των κτηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να καταγράψει και στη συνέχεια να προστατεύσει τη δημοτική περιουσία και ιδιαίτερα τα κτήρια που έχουν να κάνουν με την ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά αυτού του τόπου. Ένας καλός τρόπος είναι να συντηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες του Δήμου ή του ευρύτερου δημοσίου αυτά τα κτήρια ώστε να μπορέσουν να διατηρηθούν σε καλή κατάσταση.

5/. Προστασία της Μεσαιωνικής Πόλης. Είναι γνωστά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Μεσαιωνική Πόλη παρόλο που είναι ανακηρυγμένο Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Ο Δήμος Ρόδου οφείλει να την προστατεύσει και να την αναδείξει ως σύμβολο του νησιού αλλά και ως ζωντανό κύτταρο της πόλης. Οι αυθαιρεσίες πρέπει να σταματήσουν και να υλοποιηθούν τα έργα των δικτύων που είναι ημιτελή.

6/. Υγρά απόβλητα. Η μεγάλη πλειοψηφία των καταναλωτών πρέπει να καλυφθούν με δίκτυα αποχέτευσης. Στις περιοχές όπου αυτά υπάρχουν πρέπει οι καταναλωτές να συνδεθούν και να προστατευτεί το θαλάσσιο περιβάλλον όπου συνήθως καταλήγουν τα μη επεξεργασμένα λύματα. Θα πρέπει η λειτουργία των δικτύων και των μονάδων επεξεργασίας λυμάτων να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η υγεία των καταναλωτών και η προστασία του περιβάλλοντος. Οι όποιοι νέοι βιολογικοί σταθμοί μπορούν να γίνουν με σύγχρονες, οικολογικές μεθόδους.

7/. Αστικό και Περιαστικό Πράσινο. Σημαντικά για τη ζωή κάθε πόλης στοιχεία, έχουν απαξιωθεί τα τελευταία χρόνια. Η δημοτική αρχή θα αναλάβει πρωτοβουλίες για τον καθαρισμό, προστασία και φύλαξή τους.

Το περιβάλλον, συμφώνησαν και οι δύο πλευρές, αποτελεί όχι μόνο τη βάση για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τις επόμενες γενιές αλλά και σοβαρό πόρο για την οικονομική ζωή του τόπου αφού σε αυτό στηρίζεται όλο το τουριστικό προϊόν του νησιού μας. Ο πρώτος βαθμός Αυτοδιοίκησης θα συνεχίζει να παίζει τα επόμενα χρόνια σημαντικό ρόλο και μπορεί να δράσει καταλυτικά σε μια σειρά από χρονίζοντα και σοβαρά προβλήματα που αφορούν ολόκληρο το νησί. Από την άποψη αυτή είναι σημαντικό να στηριχθούν εκείνα τα δημοτικά σχήματα που παρέχουν τις μεγαλύτερες εγγυήσεις για την προστασία του.

Η στήριξη που δίνει η Πολιτική Κίνηση Δωδεκανήσου των Οικολόγων Πράσινων στον Γιώργο Υψηλάντη και την παράταξή του ΡΟΔΟΣ ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, είναι κριτική και σε κάθε περίπτωση διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει τη δημοτική αρχή, όποτε πιστεύει πως πρέπει να το πράξει.

Pin It on Pinterest