Στην Κρήτη νεογνό απο τη Ρόδο με αναπνευστικά προβλήματα

Στην Κρήτη μεταφέρθηκε έναμωρό απο τη Ρόδο το οποίο παρουσίασε αναπνευστικά προβλήματα και συγκεκριμένα ταχύπνοια .

Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη για να αντιμετωπιστεί πιο εξειδικευμένα η κατάσταση του και η μεταφορά έγινε με Super Puma.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ