Την παγκόσμια συνάντηση του IFIAR (International Forum of Independent Audit Regulators) φιλοξενεί φέτος στην Ελλάδα η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στη Ρόδο από τις 30/04/2019 έως τις 03/05/2019.

Έχοντας ως γνώμονα την εξυπηρέτηση και την προστασία του επενδυτικού κοινού, το IFIAR έχει δημιουργήσει μια πλατφόρμα με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου και την ανταλλαγή πληροφοριών επί θεμάτων ποιοτικών ελέγχων και βέλτιστων πρακτικών των εποπτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην φετινή παγκόσμια συνάντηση του IFIAR στη Ρόδο, αναμένεται να λάβουν μέρος 52 χώρες με τους συμμετέχοντες να ανέρχονται στους 200.

Στο συνέδριο θα συμμετέχουν οι Global CEOs των έξι μεγαλύτερων ελεγκτικών εταιρειών (Deloitte, PwC, EY,KPMG, GT, BDO) όπου και αναμένεται να συζητηθούν στρατηγικά ζητήματα των δικτύων τους, όπως τα πρόσφατα μέτρα που έχουν λάβει σε παγκόσμιο επίπεδο για την βελτίωση της ποιότητας των ελέγχων, την προώθηση της συνέπειας που αφορά στην εκτέλεση του ελέγχου μεταξύ των μελών τους, καθώς επίσης και σε θέματα νέων τεχνολογιών και ανάλυσης δεδομένων (data analytics).

Παράλληλα, στο συνέδριο, θα συμμετέχουν στελέχη διεθνών οργανισμών με σκοπό να αναπτύξουν τη δικής τους προσέγγιση στη βελτίωση της ποιότητας του ελέγχου, αλλά και αν απαντήσουν σε ζητήματα που άπτονται των προσδοκιών των επενδυτών από τον έλεγχο.

Οι διεθνείς οργανισμοί που θα συμμετέχουν είναι:

-International Οrganization of Securities Commission (IOSCO).

-Public Interest Oversight Board (PIOB).

-The World Bank.

-Basel Committee on Banking Supervision (BCBS).

-The Investment Association (IA).

-The Financial Stability Board (FSB).

-International Association of Insurance Supervisors (IAIS).

-International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB).

-International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA).

-International Association of Insurance Supervisors (IAIS).