Στη Διαύγεια η ΚΥΑ για την πρόσληψη 258 οπλιτών και εφέδρων στο Στρατό Ξηράς

Στη Διαύγεια αναρτήθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Εθνικής Άμυνας σύμφωνα με την οποία προκηρύσσονται οι πρώτες 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών ετών µε δυνατότητα παράτασης τριών ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέτουν τα δικαιολογητικά τους μέχρι τις 13 Νοεμβρίου με τους παρακάτω δύο τρόπους:

  • Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον µέχρι τις 13 Νοεμβρίου διανύεται το τελευταίο τετράµηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.
  • Οι έφεδροι, µόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4 (∆ΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες ∆υνάµεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest