Στα μισα του Ιουνίου και τα ΑΜΕΑ περιμένουν ακόμα να εγκατασταθεί σύστημα πρόσβασης σε 4 παραλίες

Αγαπητοί κύριοι,

Ο Σύλλογος μας είναι πιστοποιημένος φορέας κοινωνικής μέριμνας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε το έτος 1989 και απαριθμεί περισσότερα από 2.000 μέλη που είναι άτομα με αναπηρίες (Α.με.Α). που κατοικούν στο νησί της Ρόδου, ενώ ταυτόχρονα είμαστε και ενεργό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Α.με.Α. Σκοπός μας είναι να προβληθούν και να επιλυθούν, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, τα προβλήματά που αντιμετωπίζουν καθημερινά τα Α.με.Α, αφενός προστατεύοντας τα ατομικά δικαιώματά τους και αφετέρου προάγοντας με συλλογικές δράσεις και αλληλεγγύη την εξασφάλιση καλύτερων συνθηκών διαβίωσής τους, που να τους επιτρέπει την ομαλή και ισότιμη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

Στις 02/10/2020 ζητήσαμε εγγράφως από τον Δήμο Ρόδου να μας ενημερώσει σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης Α.με.Α. στις παραλίες της Ρόδου, δεδομένου ότι με τη με αριθ. 966/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου εγκρίθηκε η Πράξη με τίτλο «Δημιουργία μη μόνιμων υποδομών πρόσβασης Α.με.Α. στις παραλίες της Ρόδου, (seatrac), προϋπολογισμού 239.997,82€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία¨. που θα συμβάλει μαζί με την εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας , και στην ανάπτυξη του τουρισμού ειδικών απαιτήσεων και στην προσέλκυση επισκεπτών Α.με.Α. και γενικότερα των εμποδιζόμενων ατόμων.

Με τη με αριθ. Πρωτ. 50078/30.10.2020 επιστολή του ο Δήμος Ρόδου, ως μοναδικός δικαιούχος του Προγράμματος Χρηματοδότησης ΕΣΠΑ, που μπορεί και οφείλει να εγκαταστήσει τις ως άνω υποδομές στις ενισχυόμενες παραλίες του νησιού μας παρέχοντας πρόσβαση σε άτομα που αδυνατούν λόγω αναπηρίας να επισκεφθούν τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς, μας ενημέρωσε ότι το Τμήμα Προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών κάνει τις τελευταίες απαραίτητες ενέργειες για τη δημοσιοποίηση του Διαγωνισμού και την υλοποίηση του έργου.

Εντούτοις, ήδη βρισκόμαστε στα μέσα Ιουνίου 2021, και ακόμα δεν έχει εγκατασταθεί κάποιο σύστημα πρόσβασης των Α.με.Α. στις τέσσερις (4) παραλίες του νησιού, όπως είχε εξ αρχής εγκριθεί με τη με αριθ. πρωτ. 1212/Β3/250/27.02.2019 Πράξη της ΕΥΔ του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» και συγκεκριμένα στην παραλία Έλλη, στην παραλία Φαληράκι, στην παραλία Αφάντου και στην παραλία Λίνδου, που θα αναβαθμίσουν την εικόνα της Ρόδου ως τουριστικός προορισμός που μεριμνά για την ελεύθερη και αξιοπρεπή πρόσβαση των ατόμων με κινητικά προβλήματα και προβλήματα όρασης.

Να τεθεί υπόψιν σας αφενός ότι πέρσι με πρωτοβουλία του ΔΟΠΑΡ εγκαταστάθηκε για πρώτη φορά στην παραλία Έλλη από τις αρχές Ιουλίου 2020, αντίστοιχο ολοκληρωμένο σύστημα, από ιδιωτική εταιρία με σύμβαση ορισμένου χρόνου και μέσα σε δύο (2) μήνες χρησιμοποιήθηκε από εκατοντάδες άτομα με κινητικά προβλήματα, άτομα που για πρώτη φορά είχαν αυτόνομη πρόσβαση στην ακτή και κολύμπησαν με ασφάλεια στη θάλασσα και αφετέρου ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει στη Ρόδο κανένα σύστημα αυτόνομης καθοδήγησης και πρόσβασης στη θάλασσα, ( seatrac), αφού η σύμβαση έργου του σαν παράδειγμα η το νησί της Λέρου διαθέτει ήδη τέσσερα τέτοια (4) συστήματα, τα τρία από αυτά είναι συστήματα πρόσβασης στη θάλασσα ατόμων με κινητικά προβλήματα και το τέταρτο είναι σύστημα καθοδήγησης στη θάλασσα ατόμων με προβλήματα όρασης.

Ο Σύλλογος μας ως συλλογικό όργανο έχει έννομο συμφέρον όχι μόνο να λάβει πειστικές απαντήσεις για την αιτία της κωλυσιεργίας του Δήμου Ρόδου στην υλοποίηση του ως άνω Προγράμματος, – με κίνδυνο να χαθεί οριστικά- δεδομένου ότι από την ημερομηνία έναρξης της Πράξης (12/10/2018) έως και σήμερα δεν εγκαταστάθηκε κάποια από τα προβλεπόμενα συστήματα καθοδήγησης ή πρόσβασης στην ακτή και στη θάλασσα αλλά και να α π α ι τ ή σ ε ι την άμεση εγκατάστασής τους, διότι αυτό επιτάσσει το κοινωνικό συμφέρον μεγάλης μερίδας του ροδιακού λαού που είμαστε Α.με.Α. και των οικογενειών μας που συμπορεύεται και συμπάσχει στον καθημερινό αγώνα μας για της διασφάλιση της αυτονομίας και της αξιοπρέπειάς μας.

Ελπίζουμε η υλοποίηση του έργου και η εγκατάσταση των τεσσάρων συστημάτων καθοδήγησης στην ακτή και στη θάλασσα ατόμων με προβλήματα όρασης, συστημάτων αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα και βοηθητικό εξοπλισμό (κινητές τουαλέτες/αποδυτήρια για Α.με.Α. κινητοί διάδρομοι πρόσβασης, χώροι σκίασης, πληροφ/κές πινακίδες, κλπ) με χρήματα που έχουν ήδη εξασφαλιστεί από πρόγραμμα ΕΣΠΑ και ΟΧΙ από τα ταμεία του Δήμου Ρόδου να γίνει άμεσα και να μην προσκρούει στην ολιγωρία ή, ακόμα χειρότερα, στην ιδιοτέλεια μεμονωμένων επιχειρηματικών φατριών που πιθανόν δεν επιθυμούν τα άτομα με κινητικά προβλήματα να έχουν πρόσβαση στις πολυσύχναστες παραλίες του νησιού, για να μην αλλοιώνεται η εικόνα και το πρεστίζ των επιχειρήσεών τους.

Καθώς δεν είναι σώφρων εν έτη 2021 να επαιτούμε για τα αυτονόητα, το πρόβλημα που έχει προκύψει και για το οποίο μας οφείλονται έντιμες απαντήσεις και δραστικές ενέργειες, δεν μπορεί να περιοριστεί και να αναμασάτε σε τοπικό επίπεδο με την ανταλλαγή επιστολών κενού περιεχομένου, αλλά θα πρέπει να δημοσιοποιηθεί και σε όλους τους ανώτερους φορείς και τις αρμόδιες Αρχές που θα συνδράμουν μαζί μας προς όφελος του γενικού συμφέροντος,

Ρόδος, 14 Ιουνίου 2021

Για το Διοικητικό Συμβούλιο με την επωνυμία

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΡΟΔΟΥ

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ