Σοβαρές κατολισθήσεις και καθιζήσεις στον δρόμο απο Πεταλούδες προς Ψίνθο – Κλειστός μέχρι 15/4

Κλειστός θα είναι ο δρόμος απο Πεταλούδες προς Ψίνθο λόγω σοβαρών κατολισθήσεων και καθιζήσεων που εμφανίστηκαν λόγω των βροχοπτώσεων . Ο Δρόμος είναι ακατάλληλος για χρήση και θα μένει κλειστός μέχρι τις 15 Απριλίου με σχετική απόφαση της Αστυνομικής Διεύθυνσης.

«Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
Άρθρο 1ο

Την προσωρινή απαγόρευση κυκλοφορίας παντός οχήματος, επί της Επ.Ο. Καλαμώνα – Ψίνθου, από τη Χ.Θ.8+000 (μετά την Κοιλάδα Πεταλούδων), έως τη Χ.Θ. 8+120 (λίγο πριν από τη Μονή Παναγιάς Καλόπετρας) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την Πέμπτη (10-03-2022) έως και την Παρασκευή (15-04-2022).
– Η κυκλοφορία των οχημάτων από Κάμειρο προς Ψίνθο, θα διεξάγεται μέσω Δαματριάς – Μαριτσών και από Ψίνθο προς Κάμειρο, μέσω Μαριτσών – Δαματριάς και σύμφωνα με τη σήμανση που θα τοποθετηθεί.

Άρθρο 2ο
Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει την απαιτούμενη σήμανση, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μονίμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο
Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από την ανάρτηση αυτής στο διαδίκτυο. Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.

Άρθρο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού.
Ρόδος, 09 Μαρτίου 2022
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Μιχαήλ ΚΑΛΗΩΡΑΚΗΣ
ΑΣΤΥΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ»

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ

Pin It on Pinterest

Share This