«Σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου»

Ερώτηση του Κυριάκου Βελόπουλου

ΠΡΟΣ: Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου»

Κύριε Υπουργέ,

Σύμφωνα με ενημέρωση από συγγενείς ασθενών που νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου, υπάρχουν μεγάλα προβλήματα σχετικά με την λειτουργία του εν λόγω νοσοκομείου. Καταγγέλλουν οι ως άνω ότι, καθώς παραμένει άλυτο ακόμη το πρόβλημα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου με το απαραίτητο προσωπικό, αναγκάζονται, μετά και την προτροπή των λιγοστών εργαζομένων σε αυτό, να εξυπηρετούν οι ίδιοι τους ασθενείς τους, αναλαμβάνοντας την κάλυψη βασικών αναγκών τους, όπως η προσωπική τους υγιεινή, η βοήθεια στο να σηκώνονται και να μετακινούνται, ακόμα και η αλλαγή στα σεντόνια των κρεβατιών τους. Επίσης, φτάνουν στο σημείο να προσκομίζουν τα απαραίτητα φάρμακα για τη νοσηλεία τους από φαρμακεία εκτός του Νοσοκομείου. Ζητούν οι ως άνω να μεσολαβήσουμε, ώστε το Υπουργείο σας να προχωρήσει άμεσα στην στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου με το απαραίτητο σε αριθμό ειδικευμένο προσωπικό.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε να προχωρήσετε άμεσα στην στελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου με το απαραίτητο σε αριθμό ειδικευμένο προσωπικό;

Ο ερωτών Βουλευτής ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Απάντηση σε ερώτηση Βουλευτή

Απαντώντας στην με αρ. 1289/17-11-2021 ερώτηση, που κατατέθηκε στη Βουλή των Ελλήνων από τον Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κ., με θέμα «Σοβαρές καταγγελίες σχετικά με την λειτουργία του Γενικού Νοσοκομείου της Ρόδου», σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο Γ.Ν. Ρόδου από την 01.01.2020 έως σήμερα έχουν γίνει συνολικά 21 προσλήψεις ιατρών, 39 νοσηλευτών, 9 ατόμων παραϊατρικού προσωπικού και 7 λοιπού προσωπικού, ωστόσο η ανάγκη κάλυψης επιπλέον θέσεων νοσηλευτικού προσωπικού κρίνεται αναγκαία.

Στο πλαίσιο εφαρμογής του Νόμου περί υποχρεωτικότητας εμβολιασμού, τέθηκαν σε αναστολή συνολικά 48 άτομα από τα οποία επέστρεψαν λόγω εμβολιασμού ή νόσησης 13. Μέχρι σήμερα έχουν αναπληρωθεί 16 άτομα με προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο αρχικός προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2021 του Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου, όπως αυτός εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Β2α/Γ.Π. 16823/22.03.2021 (ΑΔΑ:ΡΨΡΖ465ΦΥΟ-ΡΟ9) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας στον Κωδικό Αριθμό Εξόδου 1312Α – ΠρομήθειαΦαρμακευτικούυλικούτρέχουσαςχρήσηςήταν 6.560.000,00€.

Με την υπ’ αριθμ. Β2α/ Γ.Π. 49343/05.08.2021 (ΑΔΑ: 6Ν19465ΦΥΟ-ΗΨΖ) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε η 3η τροποποίηση Προϋπολογισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου οικονομικού έτους 2021 και πραγματοποιήθηκε αύξηση ποσού κατά 1.680.000,00 € στον Κωδικό Εξόδου 1312Α – Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού σύμφωνα με την απόφαση της 15ης /30.07.2021 συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ (θέμα 2ο): « Αύξηση ορίων πιστώσεων Φαρμάκου Π/Υ οικ. Έτους 2021 Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου».

Με την υπ’ αριθμ. Β2α/ Γ.Π. 64235/22.10.2021 (ΑΔΑ: 6ΚΒ4465ΦΥΟ-Μ4Τ) απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας εγκρίθηκε η 4η τροποποίηση Προϋπολογισμού Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου οικονομικού έτους 2021 και πραγματοποιήθηκε αύξηση ποσού κατά760.000,00 € στον Κωδικό Εξόδου 1312Α – Προμήθεια Φαρμακευτικού υλικού σύμφωνα με την απόφαση της 18ης /23.09.2021 συνεδρίασης του ΚΕ.ΣΥ.ΠΕ : «Αύξηση ορίων πιστώσεων Φαρμάκου Π/Υ οικ. Έτους 2021 Γενικού Νοσοκομείου Ρόδου».

Σελίδες απάντησης: 2

Σελίδες συνημμένων: 0

Σύνολο σελίδων: 2

2

Έκτοτε, η συνολική διαμορφωθείσα πίστωση στον Κωδικό Εξόδου 1312Α – ΠρομήθειαΦαρμακευτικούυλικούτρέχουσαςχρήσης, κατόπιν των δύο τροποποιήσεων προϋπολογισμού διαμορφώθηκε στα9.000.000,00€.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Βουλευτή κ. Βελόπουλο Κ.

ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ: Γρ. Υπουργού Γρ. Αναπλ. Υπουργού Γρ. Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων

ΗΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΑΣΗΜΙΝΑΓΚΑΓΚΑ

Pin It on Pinterest

Share This