Συνταξιοδότηση από τα 52 για χιλιάδες γονείς

Έντεκα κατηγορίες ασφαλισμένων με ανήλικο παιδί

Έξοδο στη σύνταξη στα 52 για χιλιάδες γονείς με ανήλικα παιδιά προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Πολλές από τις περιπτώσεις αυτές και κυρίως οι γυναίκες που ασφαλίστηκαν σε ταμεία ΔΕΚΟ και Τραπεζών, κατοχυρώνουν σύνταξη στα 52 ακόμα κι αν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μετά το 2013.

Η προϋπόθεση, όπως γράφει σήμερα ο «Ελεύθερος Τύπος», είναι να έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά πριν από το 1983 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα και όχι κατ’ ανάγκη στα ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών όπου η ένταξή τους μπορεί να έγινε και μετά το 1983.

Συνολικά υπάρχουν 11 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να πάρουν σύνταξη στα 52 λόγω ανήλικου παιδιού.

Οι περιπτώσεις είναι οι παρακάτω:

1. Γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ το 1992 που συμπληρώνουν 5.500 ημέρες ασφάλισης και έχουν ανήλικο παιδί.

2. Γυναίκες ασφαλισμένες στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου που μπορούν να επιλέξουν για σύνταξη είτε τις προϋποθέσεις του ΙΚΑ είτε του Δημοσίου.

3. Άνδρες και γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι που προσλήφθηκαν μέχρι το 1992 και συμπληρώνουν 25ετία το 2011 ή το 2012 με ανήλικο παιδί.

4. Γονείς δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά που προσλήφθηκαν μέχρι το 1992 και θεμελιώνουν δικαίωμα μετά το 2011.

5. Άνδρες δημόσιοι υπάλληλοι με τρία παιδιά που θεμελιώνουν δικαίωμα με συμπληρωμένη 25ετία ως το 2010.

6. Γυναίκες ασφαλισμένες μέχρι το 1992 σε ταμεία ΔΕΚΟ- Τραπεζών

7. Γυναίκες ασφαλισμένες σε οποιοδήποτε ταμείο πριν από το 1983, οι οποίες προσλήφθηκαν και ασφαλίστηκαν είτε πριν είτε και μετά το 1983 στα ταμεία Εθνικής Τράπεζας, ΑΤΕ και ΟΤΕ.

8. Γυναίκες ασφαλισμένες σε οποιοδήποτε ταμείο πριν από το 1983, οι οποίες προσλήφθηκαν και ασφαλίστηκαν είτε πριν είτε και μετά το 1983 στα ταμεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ΔΕΗ, πρώην Ιονικής Τράπεζας και Τράπεζας Εργασίας.

9. Γυναίκες που έχουν ασφάλιση στο Ταμείο Νομικών με ανήλικο παιδί.

10. Γυναίκες δημόσιοι υπάλληλοι με πρόσληψη ή με σύμβαση πριν από το 1983 στο Δημόσιο, οι οποίες έχουν ανήλικο παιδί και συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης το 2011 και το 2012.

11. Μητέρες με ανήλικο στα ταμεία Τύπου (ΤΣΠΕΑΘ, ΤΑΤΤΑ, ΤΑΙΣΥΤ)

Pin It on Pinterest