Ποιες μητέρες με ανήλικα παιδιά δικαιούνται να βγουν στη σύνταξη πριν τα 60

Έξι διατάξεις δίνουν την δυνατότητα στις μητέρες ανήλικων τέκνων να λάβουν σύνταξη πριν τα 60 από τα ταμεία των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.

Ποιες από αυτές τις μητέρες έχουν το συγκεκριμένο δικαίωμα;

– Συμπλήρωση 25ετίας μέχρι το τέλος του 2010. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 50 με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς των ειδικών Ταμείων

– Συμπλήρωση 25ετίας το 2011. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 52 και μειωμένη στα 50 με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς των ειδικών Ταμείων

– Συμπλήρωση 25ετίας το 2012. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη στα 53 με βάση το καθεστώς των ειδικών Ταμείων.

– Συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης μέχρι το τέλος του 2010. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 55 και μειωμένη στα 50 με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ.

– Συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης το 2011. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 57 και μειωμένη στα 52 με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ.

– Συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης το 2012. Πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 60 και μειωμένη στα 55 με βάση το ασφαλιστικό καθεστώς του ΙΚΑ.

Σε όσες περιπτώσεις οι μητέρες δεν πρόλαβαν να θεμελιώσουν δικαίωμα μέχρι το τέλος του 2012 δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις ευνοϊκές αυτές διατάξεις.

Εφόσον το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κλειδώνει μετά την 1η Ιανουαρίου 2013, πλήρης σύνταξη καταβάλλεται στα 67 και μειωμένη στα 62.

Pin It on Pinterest