Έκδοση νέων σημάτων για την κυκλοφορία στη Μεσαιωνική Πόλη της Ρόδου

ΠΡΟΣ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

Ενημερώνουμε τους μόνιμους κατοίκους της Μεσαιωνικής Πόλης,
των οποίων το σήμα εισόδου έχει λήξει τον Δεκέμβριο του 2013,
προκειμένου να εκδοθεί το νέο σήμα,
να προσκομίσουν στην γραμματεία της επιτροπής:
μόνο το Ε1 του 2013 σε φωτοτυπία
και σε περίπτωση μεταβολής στοιχείων των οχημάτων την νέα άδεια κυκλοφορίας σε φωτοτυπία.
Οι νέοι μόνιμοι κάτοικοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την γραμματεία για να ενημερωθούν για τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες σχετικά, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 22410 25615 με την Κα Ζουρούδη Σταματία.

Ο πρόεδρος της επιτροπής

Χαράλαμπος Ευθυμιάδης

Pin It on Pinterest