Σέβομαι τον αντίλογο. Ο στόχος της Ερώτησής μου για το Δημοτικό Σχολείο Πυλώνας είναι να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα έλλειψης αιθουσών

«Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σέβομαι τον αντίλογο. Αυτό ισχύει και για την ανακοίνωση της τοπικής οργάνωσης του ΚΚΕ σε ό, τι αφορά στην πρωτοβουλία μου για την τοποθέτηση νέων αιθουσών στο δημοτικό σχολείο Πυλώνας.

Η τοπική οργάνωση του ΚΚΕ αναφέρεται στο ιδεατό. Πράγματι, αν υπήρχε η δυνατότητα ανέγερσης νέου σχολείου ή νέων αιθουσών, ουδείς θα διαφωνούσε.

Η ερώτηση, ωστόσο, που κατέθεσα έχει στόχο να δώσει μια άμεση και ρεαλιστική λύση.

Ο στόχος μου είναι, από τη νέα σχολική χρονιά, να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα λειτουργίας του σχολείου, να είναι πιο άνετη η σχολική ζωή για μαθητές και εκπαιδευτικούς αφού οι υπάρχουσες αίθουσες είναι στο ανώτατο όριο χωρητικότητας μαθητών καθώς και να υπάρχει αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Ο εφικτός και ρεαλιστικός στόχος είναι να εγκατασταθούν νέες και σύγχρονες προκατασκευασμένες αίθουσες για να καλυφθούν από το Σεπτέμβριο οι πιεστικές ανάγκες για τη λειτουργία του σχολείου.

Αυτός είναι ο στόχος μου και για αυτό κατέθεσα την Ερώτηση στη Βουλή.

Πρέπει, επίσης, να επισημάνω ότι για το περιεχόμενο της ερώτησης συνεργαστήκαμε με την εκπαιδευτική κοινότητα και τους γονείς.

Αυτή είναι η πραγματικότητα».