Ολοκληρωθήκαν με επιτυχία τα σεμινάρια Αγγλικής γλώσσας στα Εκπαιδευτήρια Ροδίων Παιδεία

Την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν, στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», εξειδικευμένα σεμινάρια για την αγγλική γλώσσα τόσο στους μαθητές και τις μαθήτριες που θα πάρουν μέρος στις εξετάσεις (Μάιος – Ιούνιος 2015), του Cambridge ESOL, όσο και στους εκπαιδευτικούς. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν από την κ. Όλγα Λεοντάρης (Olga Leondaris), σύμβουλο, επιμορφώτρια και αντιπρόσωπο του Cambridge ESOL στην Αθήνα.
Η κ. Όλγα Λεοντάρης (Olga Leondaris) πραγματοποίησε διαλέξεις και συζήτησε με τους μαθητές και τις μαθήτριες που προετοιμάζονται για τις πιστοποιήσεις Cambridge First Certificate, Advanced και Proficiency Examinations. Τα σεμινάρια πραγματοποιήθηκαν στο αμφιθέατρο «Αρχιμήδης» των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ».
Μέσα από ένα ενιαίο πρόγραμμα, στα Εκπαιδευτήρια «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ», η ξενόγλωσση εκπαίδευση ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και εκτείνεται μέχρι το Λύκειο. Η συστηματική διδασκαλία των ξένων γλωσσών (Αγγλικών και Γερμανικών και Γαλλικών) σε διαβαθμισμένα επίπεδα, αποβλέπει στο να επιτύχουν οι μαθητές και οι μαθήτριες άνεση στην κατανόηση και χρήση των ξένων γλωσσών και στην απόκτηση πιστοποιήσεων. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από το βασικό εμπλουτισμένο τους πρόγραμμα δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες να πάρουν μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης που διεξάγονται από διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς.
Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών των Εκπαιδευτηρίων «ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ» στις εξετάσεις γλωσσομάθειας κάθε χρόνο είναι ιδιαίτερα υψηλά. Ειδικότερα, φέτος απονεμήθηκαν συνολικά 260 πιστοποιήσεις στους μαθητές και τις μαθήτριες των Εκπαιδευτηρίων ΡΟΔΙΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑ. Από αυτές οι 186 ήταν για την αγγλική γλώσσα, οι 46 για τη γερμανική γλώσσα και οι 28 για την γαλλική γλώσσα. Αξίζει να επισημανθεί ότι τα ποσοστά επιτυχίας των μαθητών στις πιστοποιήσεις για το Cambridge Proficiency ήταν 100%, για το Cambridge FCE (Lower) ήταν 77%, ενώ για τις πιστοποιήσεις της γερμανικής γλώσσας ήταν 95% και της γαλλικής γλώσσας 100%.