Σε συνάντηση για την δημιουργία μεσογειακών πάρκων σε Γαδουρά και Απολακκιά, ο Αντιπεριφερειάρχης Φιλήμονας Ζαννετίδης

Η εξέταση προτάσεων δημιουργίας μεσογειακών πάρκων και συνολικής ανάπτυξης και αναβάθμισης των περιοχών πλησίον των φραγμάτων Γαϊδουρά και Απολακκιάς ήταν το αντικείμενο συνάντησης εργασίας, που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη στην έδρα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου στον Πειραιά , στην οποία συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα & Γαστρονομίας Φιλήμονας Ζαννετίδης, ως εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Συντονιστής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, Νίκος Θεοδωρίδης, ο πρόεδρος του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού (ΕΛΓΟ) ‘’Δήμητρα’’, δρ Γεώργιος Καρέτσος, η δ/ντρια του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων (ΙΜΔΟ), δρ Κωνσταντινιά Τσαγκάρη, ο ερευνητής του ΙΜΔΟ, δρ Γαβριήλ Ξανθάπουλος, και ο ειδικός επιστήμονας (δασολογίας) του ΙΜΔΟ, Γεώργιος Μαντάκας.

Συζητήθηκε η αξιοποίηση των υποδομών περιβάλλοντος και πρωτογενούς παράγωγης, καθώς επίσης προτεινόμενες προς εξέταση συμβατότητας και βιωσιμότητας, άλλες δραστηριότητες, όπως πώληση τοπικών προϊόντων, δημιουργία, παράλληλης με τις καλλιέργειες, μονάδας συσκευασίας των προϊόντων των περιοχών, η προβολή τους μέσω διοργάνωσης φεστιβάλ με θέμα τις παραδόσεις και τις δραστηριότητες των περιοχών και άλλες.

Επίσης συζητήθηκαν οι αναγκαίοι βηματισμοί που χρειάζονται απ’ όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, όπου θα καταλήξουν σε σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Αποκεντρωμένης Διοίκηση Αιγαίου, ΕΛΓΟ ‘’Δήμητρα’’ και Δήμου Ρόδου.

Τέλος αποφασίστηκε η επίσκεψη του ΕΛΓΟ ‘’Δήμητρα ‘’ το προσεχές διάστημα στη Ρόδο προκειμένου να αποκτήσει ολοκληρωμένη εικόνα των περιοχών μετά και τις τελευταίες φωτιές.