Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται εδώ και 4 μήνες, περίπου το θέμα του τρόπου εξέτασης και βαθμολόγησης/αξιολόγησης των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου

Από τις  11 Οκτωβρίου 2018 ενημερωτικό  έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας,  αρ. πρωτ. 169626/Δ2 προβλεπόταν η αλλαγή του τρόπου εξέτασης  και ο τρόπος βαθμολόγησης, καθώς προγραμματιζόταν επαναληπτικό  διαγώνισμα όχι μόνο στο πρώτο τετράμηνο, αλλά και στο δεύτερο.

Ωστόσο, μάλλον ισχύει το «ουδέν μονιμότερο του προσωρινού». Παρήλθαν  4   μήνες και δεν υπάρχει ακόμη σαφής γραμμή και οδηγία για το  αν θα εφαρμοστεί η αλλαγή αυτή ή αν θα ακολουθηθεί η πρότερη διαδικασία  που προβλέπει μόνο ένα επαναληπτικό διαγώνισμα στο πρώτο τετράμηνο  και  εξετάσεις στο τέλος της χρονιάς, για όλα τα αντικείμενα, τουλάχιστον για τις δυο  πρώτες τάξεις του λυκείου.

 Ουσιαστικά, ακολουθείται διαφορετική  γραμμή σε κάθε σχολική μονάδα με αποτέλεσμα να προκαλείται  σύγχυση στην εκπαιδευτική κοινότητα και στους μαθητές και στις  οικογένειες τους.

Σε κάποια  Λύκεια έχουν ήδη προγραμματισθεί να υλοποιηθούν  επαναληπτικές δοκιμασίες (διαγωνίσματα) με το σκεπτικό  ότι αν ψηφισθεί ο νέος νόμος δεν θα υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος,  χωρίς ωστόσο κάτι τέτοιο να είναι νομότυπο. Σε αλλά Λύκεια  δεν προγραμματίζονται διαγωνίσματα από τη στιγμή που υφίσταται  σχετικός νόμος και με την υπόδειξη του συντονιστή (πρώην σχολικού  συμβούλου).  Το αποτέλεσμα μόνο σύγχυση και ανασφάλεια δημιουργεί  δίνοντας την αίσθηση μια προχειρότητας και έλλειψης προγραμματισμού και παλινδρομήσεων.

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο  Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΑΝΔΡΕΑΣ  ΜΑΡΙΝΟΣ                                                                          ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΞΑΦΗΣ