Σε εξέλιξη τα δύο έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού στο κέντρο της πόλης

Στην αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, με την τοποθέτηση εκατόν νέων ιστών και ισάριθμων λαμπτήρων , τελευταίας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, σε κεντρικές οδούς της πόλης, απόλυτα εναρμονισμένους με την αρχιτεκτονική του κέντρου και ιδιαίτερα ανθεκτικοί στις κλιματολογικές συνθήκες, προχώρησε ταυτόχρονο με το χριστουγεννιάτικο διάκοσμο, ο Δήμος Ρόδου.

Αναλυτικότερα ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος υπέγραψε τη σύμβαση έργου «Αντικατάσταση φθαρμένων ιστών φωτισμού πλατειών και πεζόδρομων πόλης Ρόδου» με προϋπολογισμό 50.000 ευρώ, από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του δήμου Ρόδου η οποία προβλέπει την αντικατάσταση των παλαιών μεταλλικών με νέους παραδοσιακούς ιστούς στις ακόλουθες κεντρικές οδούς και πλατείες:

  1. Καρπάθου

  2. Θεοδωράκη

  3. Νικ. Πλαστήρα

  4. Κυρμιχάλη

  5. Δ. Θεμελη

  6. Νικ. Μανδηλαρά

  7. Πλατεία Βρούχου.

Το έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη καθώς ήδη έχουν τοποθετηθεί σχεδόν στο σύνολο τους οι εκατό νέοι ιστοί με αυτόνομα φωτιστικά σώματα και με την ολοκλήρωσή του στο αμέσως προσεχές διάστημα, αναμένεται να εκσυγχρονιστεί η ποιότητα του φωτισμού στο κέντρο της πόλης. Περαιτέρω αναμένεται να περιοριστούν οι εκτεταμένες φθορές και βλάβες στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού και να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας, προς όφελος του πολίτη. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία Κορκίδας Ανδρέας.

Στο πλαίσιο της αναβάθμισης του δημοτικού φωτισμού ο κ. Χατζηδιάκος υπέγραψε τη δεύτερη κατά σειρά σύμβαση έργου, που αφορά τη «Συντήρηση και αντικατάσταση φθαρμένων πινάκων (Πίλαρ) δημοτικού φωτισμού», προϋπολογισμού 50.000 ευρώ που χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ του Δήμου Ρόδου. Και αυτό το έργο βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης Συνολικά μέχρι σήμερα πραγματοποιήθηκαν πενήντα (50) παρεμβάσεις (αντικατάσταση –συντήρηση ) σε κιβώτια ηλεκτρικής διανομής (πίλαρ), για λόγους άρσης επικινδυνότητας, μέριμνας για την ασφάλειας των πολιτών και βελτίωση της εικόνας της πόλης. Οι περισσότεροι πίνακες δημοτικού φωτισμού δεν είχαν συντηρηθεί τα τελευταία είκοσι χρόνια και είχαν υποστεί σημαντικές φθορές, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις είχαν παραβιαστεί, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος για τους περαστικούς και ιδιαίτερα για τα παιδιά. Ανάδοχος του έργου είναι η εταιρία Εμμανουήλ Ράμος και ΣΙΑ ΕΕ