Ο Υποψήφιος Βουλευτής Νεκτάριος Σαντορινιός για τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ στον πρωτογενή τομέα

Τα προβλήματα του  πρωτογενούς τομέα  (αγροτική παραγωγή, αλιεία και κτηνοτροφία) είναι ένας από τους σοβαρούς τομείς της οικονομίας των νησιών που έχουν  παραμεληθεί.  Ο υποψήφιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νεκτάριος Σαντορινιός κατά την διάρκεια περιοδειών του την περασμένη εβδομάδα στην νότια Ρόδο και την Δευτέρα στην Κω  είχε την ευκαιρία να συζητήσει τις προγραμματικές θέσεις του κόμματος και να ενημερώσει σε συναντήσεις που είχε αγρότες, κτηνοτρόφους και αλιείς για τις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ.

«Η ακολουθούμενη νεοφιλελεύθερη πολιτική κατά την τελευταία 20ετία άφησε τις δυνάμεις της αγοράς ανεξέλεγκτες να καθορίζουν το μοντέλο αγροτικής παραγωγής. Κανένας σχεδιασμός από πλευρά κράτους, είτε σε κεντρικό είτε σε περιφερειακό επίπεδο δεν υλοποιήθηκε. Ιδιαίτερα στα νησιά ο πρωτογενής τομέας  έχει υποβαθμιστεί δραματικά»,  τόνισε ο κ. Σαντορινιός.

 

Στην αναφορά του στις προγραμματικές θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τον πρωτογενή τομέα ο κ. Σαντορινιός υπογράμμισε:

Την ανάγκη ειδικών αναπτυξιακών κινήτρων για την στήριξη του πρωτογενούς τομέα  και την άμεση σύνδεση  του  με τις καταναλωτικές ανάγκες των τουριστικών επιχειρήσεων της Δωδεκανήσου με σκοπό την αύξηση της  παραγωγής τοπικών  ποιοτικών προϊόντων  και της ελαχιστοποίησης του κόστους μεταφοράς.

Ειδικότερα ο κ. Σαντορινιός τόνισε:

 • τη στροφή στην παραγωγή επώνυμων  πιστοποιημένων προϊόντων και την ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης και της βιολογικής γεωργίας
 • την εκ βάθρων ανασυγκρότηση και εξυγίανση των συνεταιρισμών και της συνεργατικής ιδέας καθώς και ενίσχυση των ποικίλων πρωτοβουλιών που λειτουργούν στη βάση της κοινωνικής ανάγκης και της συλλογικότητας
 • την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα των νησιών μας  στο πλαίσιο ενός γενικότερου προγράμματος αειφόρου ανασυγκρότησης της χώρας.
 • το σεβασμό στο περιβάλλον, την προστασία της βιοποικιλότητας και των φυσικών μας πόρων, οι οποίοι αποτελούν φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της χώρας και είναι αδιαπραγμάτευτος ο δημόσιος χαρακτήρας τους

         Ο ΣΥΡΙΖΑ  θα προχωρήσει άμεσα σε  μείωσης του κόστους παραγωγής με  

 • την Επαναφορά του ΦΠΑ στα γεωργικά εφόδια στα προμνημονιακά επίπεδα.
 • Την Καθιέρωση φθηνού αγροτικού πετρελαίου, σε ποσότητα που θα καθορίζεται από την ετήσια δήλωση καλλιέργειας κάθε παραγωγού.
 • Το Μειωμένο τιμολόγιο της ΔΕΗ για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
 • Την Κάρτα αγρότη (γεωργού, κτηνοτρόφου, αλιέα) για την χορήγηση χαμηλότοκων, βραχυπρόθεσμων καλλιεργητικών δανείων, με οικονομικό πλαφόν βασισμένο στα στοιχεία των δηλώσεων καλλιέργειας της τελευταίας διετίας
 • Την Ρύθμιση αγροτικών χρεών (συμπεριλαμβανομένης της διαγραφής μέρους τους) λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά, εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία και την βιωσιμότητα των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
 • Την αναστολή πλειστηριασμών περιουσιακών στοιχείων αγροτών, ιδίως σχετιζόμενων με την παραγωγική διαδικασία (γη, μηχανήματα, αποθήκες)

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την φορολόγηση των αγροτών βρίσκεται στον αντίποδα της υφιστάμενης κυβερνητικής νομοθεσίας (φορολόγηση από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 13%, τέλος επιτηδεύματος και προκαταβολή φόρου 55%, αυτοτελή φορολόγηση αγροτεμαχίων) και στοχεύει στην ανακούφιση του αγροτικού κόσμου από τα δυσβάστακτα μνημονιακά βάρη:

 • Εφαρμογή συστήματος υπολογισμού του αγροτικού εισοδήματος  με σκοπό αφενός την εξυγίανση του κυκλώματος επιστροφής ΦΠΑ και των εικονικών τιμολογήσεων, την καταπολέμηση των παράνομων ελληνοποιήσεων  και αφετέρου την αποφυγή άσκοπης διοικητικής και οικονομικής επιβάρυνσης των μικρομεσαίων οικογενειακών εκμεταλλεύσεων
 • Ίση μεταχείριση  με τους υπόλοιπους φορολογούμενους (ατομικό αφορολόγητο 12.000, περισσότερες κλίμακες και αλλαγή των συντελεστών φορολογίας ώστε να ελαφρύνονται τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα)
 • Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος
 • Κατάργηση της προκαταβολής φόρου
 • Φοροαπαλλαγή για πενταετία σε νέους αγρότες
 • Φόρος μεγάλης και πολύ μεγάλης περιουσίας με προοδευτική κλίμακα με βάση τα στοιχεία του περιουσιολόγιου

Ενίσχυση ποιοτικής γεωργίας με την

 • Ανάπτυξη βιολογικής γεωργίας/κτηνοτροφίας

Προώθηση νέων ποιοτικών πιστοποιημένων προϊόντων και ταυτόχρονη ενίσχυση της παραγωγής των ήδη πιστοποιημένων προϊόντων (ΠΟΠ – ΠΓΕ),  τα σήματα των οποίων παραμένουν «ανενεργά» με συνέπεια τα προϊόντα αυτά να πωλούνται ως συμβατικά

            – Απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης των κτηνοτροφικών μονάδων και μείωση του κόστους του

– Ειδικά προγράμματα ανάπτυξης πτηνοτροφίας, χοιροτροφίας, γαλακτοπαραγωγού και κρεατοπαραγωγού αγελαδοτροφίας.

– Δημιουργία κατάλληλης μεταποιητικής υποδομής για την διαχείριση υποπροϊόντων κτηνοτροφίας.

 • Ανάπτυξη της αλιείας με άμεσα μέτρα που θα εξασφαλίσουν τη δυνατότητα αναγέννησης των ιχθυοαποθεμάτων και θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείριση της
 • Επιδότηση κόστους μεταφοράς  απευθείας στον παραγωγό
 • Στήριξη συλλογικών δικτύων διακίνησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων
 • Δημιουργία σήματος προϊόντων νησιωτικής γεωργίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας, τον επαναπροσανατολισμό των στόχων της και την ποιοτική και ποσοτική αναβάθμιση της, αποτελεί η στήριξη (θεσμική, επιστημονική, χρηματοπιστωτική) από έναν ισχυρό και αποτελεσματικό δημόσιο τομέα.

Το όραμα μας είναι η εδραίωση ενός νέου παραγωγικού, κοινωνικού και διατροφικού πρότυπου, που θα βασίζεται στην αειφόρο ανάπτυξη και την αντιμετώπιση της τροφής ως κοινωνικό αγαθό.

Ειδικότερα για τις νησιωτικές περιοχές :

 • Επιδότηση κόστους μεταφοράς απευθείας στον παραγωγό
 • Στήριξη συλλογικών δικτύων διακίνησης και εμπορίας τοπικών προϊόντων
 • Δημιουργία σήματος προϊόντων νησιωτικής γεωργίας.

Pin It on Pinterest