Πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις φοροδιαφυγής στα Δωδεκάνησα- Ανάγκη για ενίσχυση του Σ.Δ.Ο.Ε.

«Πολλές οι ανοιχτές υποθέσεις φοροδιαφυγής στα Δωδεκάνησα- Ανάγκη για ενίσχυση του Σ.Δ.Ο.Ε.»
Αναφορά κατέθεσε ο Νεκτάριος Σαντορινιός, προς τον Υπουργό Οικονομικών (στις 4/12/15), σχετικά με τις ελλείψεις που παρουσιάζουν οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ στην περιοχή της Δωδεκανήσου. Η αναφορά βασίζεται σε έγγραφο του συλλόγου Εργαζομένων στις εφορίες του Νομού Δωδεκανήσου και συνυπογράφεται από τους βουλευτές Δημήτρη Γάκη και Ηλία Καματερό.
Όπως παρουσιάζεται, στο υπό αναφορά έγγραφο του Συλλόγου Εφοριακών, τα τελευταία χρόνια, διάφορες πολιτικές, οδήγησαν στη συρρίκνωση των Δ.Ο.Υ (από 5 σε 2) στο Νομό Δωδεκανήσου, στην υποβάθμιση της Δ.Ο.Υ. Κω αλλά και στην αφαίρεση του προληπτικού ελέγχου από την κατ’ εξοχήν αρμόδια υπηρεσία (το Σ.Δ.Ο.Ε.) με αποτέλεσμα τον έλεγχο να έχουν αναλάβει οι υπάλληλοι των Δ.Ο.Υ., που συχνά, λόγω των πολλών ελλείψεων, τον πραγματοποιούν με τα δικά τους οχήματα, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς υπερωρίες. Παράλληλα, καταργήθηκε η Περιφερειακή Διεύθυνση του Σ.Δ.Ο.Ε. Νοτίου Αιγαίου και υποβαθμίστηκε σε τμήμα ελέγχου της Π.Δ. Αττικής.
Δεδομένων των παραπάνω προβλημάτων στους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Δ.Ο.Υ Δωδεκανήσου, οι ίδιοι οι υπάλληλοι, κρούουν το κώδωνα του κινδύνου για την πιθανή έξαρση της φοροδιαφυγής σε έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς της χώρας, τα Δωδεκάνησα.
Οι βουλευτές Δωδεκανήσου, μέσω της αναφοράς που κατέθεσαν, μεταφέρουν τα αναλυτικά αιτήματα των εργαζομένων προς τον Υπουργό Οικονομικών. Συγκεκριμένα ζητείται, αφενός, η σύσταση Περιφερειακής Διεύθυνσης (ή έστω τμήματος) της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. στη Ρόδο που θα αναλάβει τον προληπτικό έλεγχο, με το αναγκαίο προσωπικό και υλικοτεχνική υποδομή, και αφετέρου, η κατάργηση των διατάξεων με τις οποίες μετατράπηκαν οι εκθέσεις του Σ.Δ.Ο.Ε. σε απλά δελτία πληροφοριών, ώστε να εκδοθούν άμεσα πράξεις καταλογισμού προστίμου, αφού πρόκειται για υποθέσεις με μεγάλη φοροδοτικότητα και εισπραξιμότητα. Τέλος, ζητείται η ουσιαστική ενίσχυση του Σ.Δ.Ο.Ε. Δωδεκανήσου, ώστε να ολοκληρωθούν οι χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής οι οποίες εκκρεμούν.

Pin It on Pinterest

Share This