Ρόδος : Πρόσληψη 2 Πολιτικών Μηχανικών στη ΔΕΗ


Η Δ.Ε.Η. Α.Ε. για το Κλιμάκιο Μελέτης, Επίβλεψης & Ελέγχου Έργων στη Ρόδο ανακοινώνει την πρόσληψη 2 ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας 8 μηνών.

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 18 Ιουνίου 2018.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια