Ρόδος : Προσλήψεις 35 εποχικών απο τη ΔΕΗ 

Στην πρόσληψη 35 υπαλλήλων, διάφορων ειδικοτήτων, για απασχόληση 8 μηνών, πρόκειται να προβεί η ΔΕΗ στη Ρόδο.

Συγκεκριμένα, δεκαπέντε εξ αυτών θα προσληφθούν στο εργοστάσιο της Σορωνής και οι είκοσι στο εργοστάσιο της Νότιας Ρόδου.

Ειδικότερα, στη Σορωνή θα προσληφθούν οι εξής ειδικότητες:
• Ένας ΔΕ μηχανοτεχνικός ΑΗΣ, ΥΗΣ και Α/Σ (ημερήσιος)
• Τρεις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (ημερήσιοι)
• Δύο ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (ημερήσιοι)
• Δύο ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος (βάρδια)
• Ένας ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής
• Έξι ΥΕ Εργάτες/τριες.

Στο εργοστάσιο Κατταβιάς στη Νότια Ρόδο θα προσληφθούν οι εξής ειδικότητες:
• Ένας ΠΕ Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός
• Ένας ΠΕ Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
• Τέσσερις ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (ημερήσιοι)
• Τρεις ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών (ημερήσιοι)
• Δύο ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος (ημερήσιοι)
• Δύο ΔΕ Τεχνικοί Επιμελητές
• Ένας ΥΕ προσωπικό Κυλικείου/Τραπεζοκόμος
• Έξι Εργάτες/τριες.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.