Ρόδος : Καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων για ναυαγοσώστες μέχρι τις 23 Ιουλίου


Ο Δήμος Ρόδου ανακοινώνει την πρόσληψη δέκα (10) ατόμων ΔΕ Ναυαγοσωστών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας τριών (3) μηνών, ως εξής:

Η καταληκτική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων είναι μέχρι τις 23 Ιουλίου 2018.

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια