Ρόδος: Καταγγελία για σοβαρές εστίες ρύπανσης σε τουριστικές περιοχές (φωτο)

Με την παρούσα ο Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ν. Ρόδου επιθυμεί να σας αναφέρει – καταγγείλει τα εξής:

1. Μετά από επιτόπια επίσκεψη μελών του Συλλόγου μας στο ρέμα δίπλα από τις εγκαταστάσεις του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων (ΧΥΤΑ) Β. Ρόδου διαπιστώθηκε ότι στο ρυάκι απορρίπτονται υγρά απόβλητα κατά πάσα πιθανότητα μολυσμένα όπως μπορείτε να δείτε στις δύο φωτογραφίες που σας επισυνάπτουμε (ΧΥΤΑ 1 και ΧΥΤΑ 2). Επειδή σύμφωνα με πληροφορίες μας το σύστημα Βιολογικού Καθαρισμού των απορροών από το ΧΥΤΑ δεν λειτουργεί, είναι πιθανόν τα υγρά αυτά απόβλητα να προέρχονται από τις εγκαταστάσεις του ΧΥΤΑ.

2. Στην περιοχή Αμμούδες Φαληρακίου Ρόδου, δίπλα από το ξενοδοχείο ΚΟΛΟΣΣΟΣ και στην περιοχή μπροστά από το ξενοδοχείο LaMarquise, εντοπίσαμε λιμνάζοντα νερά τα οποία είναι ακάθαρτα. Η περιοχή Αμμούδες είναι η φυσική απόληξη του ρέματος που διέρχεται από το ΧΥΤΑ και είναι πολύ πιθανόν το νερό εκεί να είναι της ίδιας προέλευσης με αυτό που αναφέρουμε στο (1) παραπάνω, δηλαδή εκεί να καταλήγουν υγρά απόβλητα από το ΧΥΤΑ ή από άλλη προέλευση στην περιοχή του ΧΥΤΑ. Σχετικά σας επισυνάπτουμε ακόμα πέντε (5) φωτογραφίες (ΑΜΜΟΥΔΕΣ1 – 5). Να σημειωθεί ότι η παραλία και η θαλάσσια περιοχή χρησιμοποιούνται καθημερινά από πολλούς λουόμενους.

3. Στην περιοχή Λούκα γίνεται εκτεταμένη και σε μεγάλο βαθμό ανεξέλεγκτη απόρριψη στερεών αποβλήτων πάσης φύσεως όπως μπορείτε να δείτε και στις σχετικές φωτογραφίες (ΛΟΥΚΑ 1-7). Η περιοχή βρίσκεται στην αριστερή πλευρά της οδό που οδηγεί από την Εθνική Οδό Αεροδρομίου – Ανατολικές Ακτές προς Καλυθιές (η διασταύρωση βρίσκεται λίγο πιο πάνω από στο ύψος του εργοστασίου «ΛΙΜΠΕΡ ΑΕ – ΑΠΛΩΣ) και χρησιμοποιείται εδώ και καιρό για την απόρριψη ΑΕΚΚ (Απόβλητα Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδαφίσεων) αλλά και άλλων στερεών αποβλήτων όπως είναι εμφανές. Προφανώς αδειοδοτηθεί για τη χρήση αυτή.

4. Ανάμεσα στα ξενοδοχείο Eden Rock και Paradise σύμφωνα με ανάρτηση που δημοσιεύτηκε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης (σας επισυνάπτουμε το βίντεο) υπάρχει εστία μόλυνσης από υγρά απόβλητα. Στο βίντεο φαίνονται λουόμενοι να κάνουν χρήση της παραλίας.

Παρακαλούμε στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας και λόγω του επείγοντος της κατάστασης, ιδιαίτερα για τα στοιχεία (1), (2) και (4), να προβείτε άμεσα σε σχετικό έλεγχο και στις υπόλοιπες σχετικές διαδικασίες.

Με τιμή

Το ΔΣ του Συλλόγου

Σύλλογος Προστασίας Περιβάλλοντος Ρόδου

Pin It on Pinterest

Shares
Share This