Ρόδος: 30 προσλήψεις απο την ΔΕΑΥΡ

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων, στις κάτωθι Δημοτικές Ενότητες και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Ρόδου για το έτος 2021 ως εξής: 

  • 7 Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Αρχαγγέλου ) 
  • 1 Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Αρχίπολης ) 
  • 4 Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Ατταβύρου) 
  • 3 Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Αφάντου )
  • 2 Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Καλάθου )
  • 3 Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Καμείρου ) 
  • 4 Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Μαλώνας ) 
  • 4 Αρδευτικό δίκτυο (Τ.Κ. Μασσάρων )
  • 2 Αρδευτικό δίκτυο (Δ.Ε. Νότιας Ρόδου)

Πληροφορίες παρέχονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΡ 2Ο Χιλ. Ρόδου – Λίνδου (τηλ. 2241045343 – 2241045344) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


Υποβολή Αιτήσεων

Κατάθεση Αιτήσεων από 12 / 04 /2021 έως 16 / 04 /2021 στα Γραφεία της ΔΕΥΑΡ.

Ανακοίνωση Πρόσληψης Υδρονομέων άρδευσης ορισμένου χρόνου διάρκειας 6 μηνών 30 ατόμων αρδευτικής περιόδου 1/05/2021 ΕΩΣ 31/10/2021

Λεπτομέρειες στα επισυναπτόμενα έγγραφα

ΩΧΩ1ΟΛ3Δ-ΤΡ7

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΙΣ 2021

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ