Ρόδος: 18 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου

Δεκαοκτώ προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου με διάρκεια απασχόλησης πέντε μήνες, προκήρυξε το Υπουργείο Πολιτισμού για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου (ΕΦΑ) μέσω ΑΣΕΠ.

Πρόκειται για νέες θέσεις εργασίας για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της ΕΦΑ και συγκεκριμένα δεκατέσσερις είναι για τη Ρόδο και τέσσερις για την Κω. Αναλυτικά, οι δεκαοκτώ αυτές θέσεις ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης και ειδικότητα, κατανέμονται ως εξής:

-1 άτομο ειδικότητας ΤΕ Λογιστικού για το Γραφείο ΕΦΑ Δωδεκανήσου στη Ρόδο
-5 άτομα ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων για το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και την Παναγιά του Κάστρου
-5 άτομα ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων για το αρχαιολογικό μουσείο και την Παναγιά του Κάστρου 
-1 άτομο ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων για την Ακρόπολη και τον οικισμό της Λίνδου
-1 άτομο ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων για το αρχαιολογικό μουσείο Κω
-1 άτομο ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων για τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου στην Κω
-1 άτομο ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων για την Casa Romania (Ρωμαϊκή Οικία) Κω
-1 άτομο ειδικότητας ΔΕ φύλαξης-πληροφόρησης νυχτοφυλάκων φυλάκων αρχαιοτήτων για το Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου και την Κοσμητική Συλλογή
-1 άτομο ειδικότητας ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας για τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μουσεία της πόλεως Ρόδου
-1 άτομο ειδικότητας ΥΕ βοηθητικού προσωπικού καθαριότητας για το αρχαιολογικό μουσείο της Κω, τον αρχαιολογικό χώρο του Ασκληπιείου και την Casa Romania (Ρωμαϊκή Οικία Κω)

Η διαδικασία
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  efadod.sox@gmail.com. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει σε ένα δεκαήμερο.

Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας 18-65 ετών ενώ προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων οι μόνιμοι κάτοικοι των Δήμων Ρόδου και Κω.

Τέλος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την προκήρυξη και τα προσόντα που απαιτούνται στην ΕΦΑ Δωδεκανήσου, στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Πολιτισμού (www.culture.gr) καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων των Δήμων Ρόδου και Κω.  

Διαβάστε περισσότερα νέα εδώ