“Ματωμένα Χώματα, θυμάμαι άρα υπάρχω” στο Δημοτικό Θέατρο Ρόδου