Πρώτο βιβλίο για τον Ροδίτη επιστήμονα Κωνσταντίνο Μεγαλοοικονόμου : “Σεισμική Αποτίμηση και Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος”

Ο Κωνσταντίνος Μεγαλοοικονόμου από τη Ρόδο, είναι από τους νέους, που διέπρεψε σε κάποιες από τις καλύτερες σχολές όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του εξωτερικού. Με ένα εξαιρετικό βιογραφικό, αποφάσισε να αφιερωθεί στον τομέα της έρευνας.  Με εφόδια τις γνώσεις του, αλλά και την αγάπη για τον τομέα που πραγματεύονται οι έρευνες του, πρόσφατα κυκλοφόρησε Online το πρώτο του επιστημονικό βιβλίο με θέμα “Σεισμική Αποτίμηση και Ενίσχυση Υποστυλωμάτων Οπλισμένου Σκυροδέματος” . Την πρώτη Μαίου θα κυκλοφορήσει και επίσημα τυπωμένο. 

Κωνσταντίνος Γ. Μεγαλοοικονόμου

  • Σκληρό Εξώφυλλο:390 σελίδες
  • Εκδότης:Cambridge Scholars Publishing; 1η Έκδοση (1η Μαΐου, 2019)
  • Γλώσσα:Αγγλικά
  • ISBN-10:1527527859
  • ISBN-13:978-1527527850

Υφιστάμενα κτίρια που είτε κατασκευάστηκαν πριν την ανάδειξη των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών, είτε έχουν υποστεί αλλαγές λόγω παλαίωσης των υλικών τους και τροποποίησης χρήσης, αποτελούν μία από τις μεγαλύτερες ανησυχίες διεθνώς σχετικά με την ασφάλειά τους έναντι σεισμού. Τέτοια κτίρια είναι ευάλωτα σε σημαντική βλάβη αλλά ακόμα και σε κατάρρευση σε περίπτωση που υποστούν έντονη σεισμική διέγερση. Η κατάρρευση λόγω σεισμού κτιρίων οπλισμένου σκυροδέματος στο παρελθόν είχε ως αποτέλεσμα πολλές ανθρώπινες απώλειες. Ήδη από το 1980 μετά την εισαγωγή των ικανοτικών ελέγχων (δηλαδή της έννοιας της ιεράρχησης των βλαβών κατά τον αντισεισμικό σχεδιασμό) στην πρακτική του αντισεισμικού σχεδιασμού το ποιοτικό χάσμα σχεδιασμού νέων κτιρίων από τα παλαιότερα που έχουν κτισθεί σύμφωνα με τις προ του 1980 προδιαγραφές συνεχώς διευρύνεται ανησυχητικά. Το καίριο ζήτημα που ανέκυψε μετά τους σεισμούς του 1999 στην Ελλάδα (Πάρνηθα) και στην Τουρκία (Κοτζαελί) και υπογραμμίσθηκε εκ νέου μετά τον καταστροφικό σεισμό της L’Aquila στην Ιταλία το 2010 είναι η αναγκαιότητα για μεθόδους σεισμικής αποτίμησης και αποκατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων που δεν πληρούν τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Κομβικής σημασίας για την στατικότητα και την σεισμική επάρκεια του δομήματος κατά την σεισμική διέγερση έχουν τα υποστυλώματα του φέροντος οργανισμού σε κτίρια από οπλισμένο σκυρόδεμα. Για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς τους στην παραμορφωσιακή κατάσταση που προκαλεί ο σεισμός στο παρών βιβλίο περιγράφεται μια μεθοδολογία ανάλυσης λαμβάνοντας υπόψη όλους τους ενδεχόμενους μηχανισμούς αστοχίας που μπορεί να ελέγξουν την φέρουσα ικανότητα ενός υποστυλώματος κατά την σεισμική διέγερση, όπως αστοχία λόγω απώλειας στήριξης του αξονικού φορτίου, απώλεια φέρουσας ικανότητας  λόγω διάτμησης ή λόγω κάμψης.  Η μεθοδολογία έχει διατυπωθεί ως πεπερασμένο στοιχείο ραβδωτού πλαισιακού τύπου. Το εργαλείο αυτό αποτέλεσε το αναλυτικό υπόβαθρο για την προσομοίωση και την βελτιωμένη κατανόηση πειραματικών δοκιμών όπου το πείραμα κατέληξε σε κατάρρευση του υποστυλώματος. Έμφαση δίνεται σε ελαφρώς οπλισμένα υποστυλώματα που προσομοιώνουν παλαιού τύπου δομικά χαρακτηριστικά.

Η ανάγκη ενίσχυσης τέτοιων παλαιού τύπου υποστυλωμάτων οδήγησε στην αναζήτηση νέων υλικών για την πραγματοποίησή της. Τα σύνθετα υλικά ή Ινοπλισμένα Πολυμερή (IOΠ) ανήκουν σε αυτή την κατηγορία υλικών. Μία από τις τεχνικές που έχει αναπτυχθεί είναι η τεχνική της εξωτερικής επικόλλησης σύνθετων εύκαμπτων υφασμάτων με πιο διαδομένα αυτά από ανθρακονήματα είτε από υαλονήματα. Οι μανδύες  ΙΟΠ όπως λέγονται για την ενίσχυση υποστυλωμάτων από οπλισμένο σκυρόδεμα (ΟΣ) έχει αποδειχτεί ότι είναι μια πολύ ικανοποιητική τεχνική για την ενίσχυση της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών. Τα περισσότερα καταστατικά μοντέλα της θλιπτικής αντοχής του περισφιγμένου σκυροδέματος στην βιβλιογραφία λαμβάνουν υπόψη την αύξηση της αντοχής και της πλαστιμότητας που προσδίδει ο μανδύας ΙΟΠ αγνοώντας τον υπάρχοντα οπλισμό στην διατομή του υποστυλώματος. Ακόμα και αν ο υπάρχων οπλισμός σε μια διατομή υποστυλώματος ΟΣ δεν επαρκεί να περισφίξει τον πυρήνα της διατομής, συνεισφέρει παρόλα αυτά μαζί με τα ΙΟΠ στην περίσφιγξη της διατομής. Για αυτό τον λόγο, στο παρών βιβλίο ο καταστατικός νόμος που έχει προταθεί από την Διεθνή Ομοσπονδία Σκυροδέματος (fib) ενισχύθηκε ώστε να λάβει υπόψη την επιρροή στην περίσφιξη του υπάρχοντος οπλισμού κατά την ενίσχυση με μανδύες ΙΟΠ ενός υποστυλώματος ΟΣ. Στην συνέχεια ο καταστατικός νόμος χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση πειραμάτων υποστυλωμάτων ενισχυμένων με ΙΟΠ υπό ανακυκλιζόμενη φόρτιση προσομοιώνοντας με στατικό τρόπο την σεισμική φόρτιση.

Σύντομο Βιογραφικό: Ο Κωνσταντίνος Γ. Μεγαλοοικονόμου είναι δομοστατικός Πολιτικός Μηχανικός απόφοιτος του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (2005). Κατέχει μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην Αντισεισμική Μηχανική από το ROSE School του Πανεπιστημίου της Παβίας της Ιταλίας (2007). Έχει εργαστεί σαν ερευνητής μηχανικός στα Πανεπιστήμια της Ρώμης Sapienza (2006-2008) και Roma Tre (2008-2011), στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια Μπέρκλεϋ (2010) καθώς και στο ερευνητικό κέντρο για Γεωεπιστήμες GFZ Potsdam (2016-2018) στη Γερμανία με χρηματοδότηση από τα ερευνητικά προγράμματα Marie Curie ITN ENCORE, RELUIS και DESTRESS (H2020). Οι διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου χρηματοδοτήθηκαν από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης με τριετή υποτροφία (2012-2016). Ο τομέας της έρευνάς του αφορά γενικότερα την Αντισεισμική Μηχανική και ειδικότερα την αποτίμηση της σεισμικής τρωτότητας των κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα ή φέρουσα τοιχοποιία, την ενίσχυση κατασκευών οπλισμένου σκυροδέματος με ινοπλισμένα πολυμερή και την αποτίμηση του σεισμικού κινδύνου των κατασκευών με την ανάπτυξη κατάλληλων καμπύλων θραυστότητας. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητήρίου Ελλάδος (ΤΕΕ), του Ελληνικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής (ΕΤΑΜ) και του Γερμανικού Τμήματος Αντισεισμικής Μηχανικής και Δυναμικής των Κατασκευών (DGEB).  Μιλάει Αγγλικά (Proficiency), Ιταλικά (μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιταλία) και Γερμανικά (Mittelstufe – C1) και έχει 12 δημοσιεύσεις σε διεθνή συνέδρια με κριτές και 7 σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά.