Πρόταση Κόνσολα για να διευκολυνθεί η λειτουργία δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά του Αιγαίου

Την αλλαγή και τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας των σφαγείων στα μικρά νησιά, επαναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου, κ. Μάνος Κόνσολας, με πρότασή του στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε συνέχεια προηγουμένης Ερώτησής του από τον Αύγουστο.

Αναφέρει ότι με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η λειτουργία των δημοτικών σφαγείων στα μικρά νησιά, επιτρέπεται και είναι νόμιμη μόνο αν, κατά τη διάρκεια της σφαγής ζώων, παρίσταται κτηνίατρος της Περιφέρειας.

Με δεδομένα προβλήματα, όμως, όπως η υποστελέχωση των υπηρεσιών των νησιωτικών Περιφερειών και η έλλειψη ικανού αριθμού κτηνιάτρων για να καλύπτονται όλες οι ανάγκες πολυνησιωτικών περιφερειών, όπως είναι το Νότιο Αιγαίο, θα πρέπει να αναζητηθούν εναλλακτικές λύσεις, όπως τονίζει ο Βουλευτής.

Μία από αυτές τις λύσεις, όπως προτείνει ο κ. Κόνσολας, θα ήταν η παρουσία κτηνιάτρου με τον οποίο είτε θα έχει συνάψει εργασιακή σχέση ο Δήμος ή θα έχει συμβληθεί μαζί του με σύμβαση έργου.

Με αυτό τον τρόπο, θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και θα λειτουργούν απρόσκοπτα τα δημοτικά σφαγεία στα μικρά νησιά.

Ο Μάνος Κόνσολας επισημαίνει ότι κάποιοι μικροί νησιωτικοί δήμοι, όπως είναι ο Δήμος Αστυπάλαιας, έχουν ζητήσει έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη κτηνιάτρου, η οποία έχει μάλιστα δοθεί.

«Οφείλουμε να δώσουμε λύση στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι στα μικρά νησιά του Αιγαίου με τη σφαγή των ζώων. Η πρόταση που κατέθεσα συνιστά μια εναλλακτική λύση για να λειτουργούν τα δημοτικά σφαγεία, αλλά και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής», αναφέρει ο Βουλευτής Δωδεκανήσου