Οι προτάσεις του Μάνου Κόνσολα για την οδική ασφάλεια

Σειρά προτάσεων για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατέθεσε ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Μάνος Κόνσολας, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της ειδικής επιτροπής της Βουλής.
Έκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στην αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων στις νησιωτικές περιοχές, που υπερβαίνουν τον πανελλαδικό μέσο όρο και συνδέονται με την κακή κατάσταση των οδικών υποδομών αλλά και το έλλειμμα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τα ζητήματα της οδικής ασφάλειας.
Επανέφερε μάλιστα την πρότασή του για να συζητηθεί το ζήτημα της οδικής ασφάλειας στα νησιά του Αιγαίου σε μια ειδική μονοθεματική συνεδρίαση της επιτροπής οδικής ασφάλειας της Βουλής με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης και της ΕΥΘΥΤΑ.
Ο κ. Κόνσολας στην τοποθέτησή του επισήμανε ότι οι δαπάνες για την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα υπολείπονται του ευρωπαϊκού μέσου όρου και κατέθεσε τις ακόλουθες προτάσεις:
-Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της ευρωπαϊκής οδηγίας 96/2008 για την ασφάλεια των οδικών υποδομών και τις προϋποθέσεις που πρέπει να την συνοδεύουν.
-Εισαγωγή του μαθήματος της οδικής ασφάλειας αλλά και υλοποίηση αντίστοιχων εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
-Δημιουργία ερευνητικού ινστιτούτου για την οδική ασφάλεια, με βάση τα διεθνή πρότυπα και ανάλογα ινστιτούτα που υπάρχουν στη Βρετανία και τη Σουηδία και σε συνεργασία με το ΤΕΕ.

Μάνος Κόνσολας
Βουλευτής Δωδεκανήσου

Pin It on Pinterest

Share This