Τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου