Εφορία: Ποια πρόστιμα καταργούνται και ποια μειώνονται

Μια τετράδα προστίμων μειώνεται ή καταργείται ενώ θα επιβάλλεται πρόστιμο σε όσους καθυστερούν να υποβάλλουν φορολογική δήλωση.
Σύμφωνα με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών καταργούνται τα πρόστιμα 250 και 500 ευρώ για κάθε απόδειξη που δεν εκδίδεται, αλλά και το ανώτατο όριο των 230.000 ευρώ. Μειώνεται στο 50% από 100% το πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης από την οποία θα προέκυπτε φόρος.
Μειώνεται στο 50% από 100% αν το ποσό της διαφοράς υπερβαίνει το 50% του φόρου με βάση τη δήλωση λόγω ανακρίβειας που οφείλεται σε πρόθεση του φορολογουμένου.Το πρόστιμο για την εκπρόθεσμη υποβολή ή ανακριβή υποβολή του συνοπτικού πίνακα πληροφοριών για τις ενδοομιλικές συναλλαγές μειώνεται στα 500 από τα 1.000 ευρώ.
Θα επιβάλλεται πρόστιμο 100 ευρώ σε όποιον δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμα ή υποβάλλει ελλειπή φορολογική δήλωση απ’ την οποία δεν προκύπτει καταβολή φόρου.Το ίδιο πρόστιμο θα επιβάλλεται και για όποιον δεν υποβάλλει ή υποβάλλει εκπρόθεσμη δήλωση παρακράτησης φόρου και δεν ανταποκριθεί σε έτοιμα της εφορίας για παροχή πληροφοριών ή στοιχείων.

Pin It on Pinterest

Share This