Προσοχή! Στις 28 Σεπτεμβρίου θα ηχήσουν οι σειρήνες πολέμου λόγω άσκησης