Προσοχή! Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Ρόδο λόγω αγώνα δρόμου

«ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Άρθρο 1ο
α) Απαγορεύουμε την στάθμευση παντός οχήματος:

  • Από την 08:00 ώρα του Σαββάτου (23-10-2021) έως την 13:00 ώρα της Κυριακής (24-10-2021) επί της ενταύθα Πλατείας Ελευθερίας.
  • Την Κυριακή (24-10-2021) κατά τις ώρες 00:01-13:00 επί της ενταύθα Πλατείας Νεωρίου

β) Απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός οχήματος:

  • Από την 07:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής (24-10-2021), επί της ενταύθα οδού 7ης Μαρτίου
  • Από την 09:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής (24-10-2021) επί των ενταύθα οδών Πλατεία Σύμης, Ακτή Μπουμπουλίνας, Ακτή Σαχτούρη, Βύρωνος, Δημοκρατίας, Εθνάρχου Μακαρίου.
  • Η κυκλοφορία των οχημάτων, θα πραγματοποιείται από παρακείμενες οδούς.
  • Από τις ανωτέρω απαγορεύσεις εξαιρούνται τα οχήματα εκτάκτου ανάγκης.

γ) Καθορίζουμε ως οδό διπλής κυκλοφορίας:
Από την 09:00 έως την 13:00 ώρα της Κυριακής (24-10-2021) το δεξί ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Προμηθέως, με κατεύθυνση από την οδό Βύρωνος προς την Ακτή Σαχτούρη και απαγορεύουμε την κυκλοφορία παντός οχήματος στο αριστερό ρεύμα κυκλοφορίας αυτής κατά το ως άνω χρονικό διάστημα

Άρθρο 2ο
Ο αιτών υποχρεούται να τοποθετήσει ανάλογη σήμανση σύμφωνα με τις υποδείξεις του Τμήματος Τροχαίας Ρόδου και να μεριμνήσει για την έγκαιρη ενημέρωση των μόνιμων κατοίκων.

Άρθρο 3ο
Μετά τη λήξη του ανωτέρω διαστήματος τα μέτρα καταργούνται και επανέρχεται το προ της εκδόσεως της παρούσας κυκλοφοριακό καθεστώς.

Άρθρο 4ο
Οι παραβάτες της παρούσας διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2696/99 «Περί Κ.Ο.Κ.» όπως τροπ. με Ν. 3542/2007.

Άρθρο 5ο
Η εφαρμογή της παρούσας ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ρόδου.

Pin It on Pinterest

Share This