Προσλήψεις 2 ατόμων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου


Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου ανακοινώνει την πρόσληψη Επιστημονικού Προσωπικού και λοιπών Ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και έως τις 31/08/2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης ΤΕ Ομάδας Β με ειδίκευση και εμπειρία στις τοιχογραφίες

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Αφήστε τα σχόλια σας

σχόλια