Προσλήψεις στη Σχολή Ξεναγών Ρόδου

Η Σχολή Ξεναγών Ρόδου του υπουργείου Τουρισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 4 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Σχολής, που εδρεύει στη Ρόδο.

Να σημειωθεί ότι η προκήρυξη αφορά τέσσερις νέες συμβάσεις εργασίας οκτάμηνης διάρκειας.

Οι θέσεις εργασίας

Οι ειδικότητες που ζητούνται στην Σχολή Ξεναγών Ρόδου αφορούν προσωπικό Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και κατανέμονται ως εξής:

  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – 1 θέση
  • ΤΕ Λογιστικού – 1 θέση
  • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων – 1 θέση
  • ΔΕ Τεχνικών (Ελαιοχρωματιστών) – 1 θέση

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι στην προκήρυξη «μετράει» η εντοπιότητα των υποψηφίων, αφού για όλες τις θέσεις εργασίας, προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, που ανήκουν στον ίδιο πίνακα προσόντων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Ρόδου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, κατά περίπτωση, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ ή ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  • είτε ηλεκτρονικά (xenrod@mintour.gr)
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:
    ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΡΟΔΟΥ– Δημοκρατίας 2 & Ναυαρίνου, Τ.Κ. 85131 Ρόδος, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση της Σχολής υπ’ όψιν κας Παπαδοπούλου Δήμητρας (τηλ. επικοινωνίας: 22410 24190, 74468 – εσ.3).

Ρίξτε μία Ματιά

Pin It on Pinterest