ΟΑΕΔ: 10.000 προσλήψεις σε Δήμους. Ειδικότητες, κριτήρια

Το πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου και όσοι θα προσληφθούν στους Δήμους θα εργαστούν για πέντε μήνες.

Οι αμοιβές όσων εργαστούν στην Κοινωφελή Εργασία στους Δήμους θα είναι 19,6 € Ευρώ την ημέρα και όχι περισσότερο από 490 Ευρώ το μήνα για ανέργους άνω των 27 ετών και 17,1 Ευρώ ημερησίως και όχι περισσότερο από 427 Ευρώ το μήνα για ανέργους κάτω των 25 ετών.

Οι ειδικότητες για τις προσλήψεις:

– ΥΕ Εργατών Καθαριότητας

– ΥΕ Εργατών Κήπου

– ΥΕ Εργατών Πυρασφάλειας & Πυροπροστασίας

– ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων.

Ποιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων έχουν: α) εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, β) μέλη μονογονεϊκών οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς, γ)εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ, δ) εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ και ε) άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. & Τ.Ε.Ι. εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕΔ.

Τα κριτήρια

Οι ωφελούμενοι επιλέγονται και κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, με βάση τα 5 αντικειμενικά κριτήρια κατάταξης, τα οποία και είναι:

1. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

2. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων της πρώτης κατηγορίας, με ανώτατο όριο τους 36 μήνες.

3. Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

4. Ηλικία.

5. Αριθμός ανήλικων τέκνων.

Οι μισθοί

Άνεργοι κάτω των 25 ετών

– Μικτά το μήνα: 652 €

– Ασφαλιστικές εισφορές: 225 €

– Καθαρά το μήνα: 427 €

– Αμοιβές πενταμήνου: 3.260 €.

Άνεργοι άνω των 25 ετών

– Μικτά το μήνα: 748 €

– Ασφαλιστικές εισφορές: 258 €

– Καθαρά το μήνα: 490 €

– Αμοιβές πενταμήνου: 3.740 €.

Πηγή : epoli.gr

Pin It on Pinterest